Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Strukturell uppvärdering av aktien ligger i korten
I senaste rapporten uppvisade Sandvik ett starkt kvartal med god organisk order- och intäktstillväxt. Mining and Rock Technology gick mycket starkt med hög ensiffrig organisk tillväxt i orderingång och intäkter och framtidsutsikterna bedöms som positiva. Det finns en generell oro för konjunkturen, men en fortsatt stark utveckling för Mining and Rock Technology kan motverka en viss avmattning inom andra områden. Värderingen börjar reflektera detta mer och mer vilket innebär att potentialen kontra risken blivit attraktiv igen då Sandvik handlas under sitt historiska genomsnitt. Sandvik har nu även kommunicerat att de kommer att separera Materials Technology (SMT) med målet att dela ut verksamheten till aktieägarna. Draget är strategiskt vettigt då profilen på verksamheten och lönsamheten skiljer sig väsentligt från Machining Solutions (SMS) och Mining and Rock (SMRT). Vi bedömer att beslutet att ytterligare strömlinjeforma verksamheten kan vara början på en strukturell uppvärdering av aktien varpå vi anser att potentialen är synnerligen lockande. Bolaget har sedan en tid akterseglat sina finansiella mål och inför sin kommande kapitalmarknadsdag den 22:a maj kan de presentera nya mål vilket kan vara en trigger i närtid.

Rekyl erbjuder nytt köptillfälle
Aktien i Sandvik noterade i april en ny alla tiders högsta notering. Ur ett sentimentsperspektiv är detta väldigt positivt och indikerar att köpintresset strukturellt fortsätter trumfa säljintresset i aktien. Med andra ord är det naturliga säljflöde som uppstår kring tidigare toppar absorberat varpå den positiva trenden även är återupptagen. Efter en väldigt stark utveckling under april var aktien i behov av en andhämtningspaus varpå aktien nu rekylererat ned till tidigare utbrottsnivå där vi också initialt sett köpintresse på nytt materialisera sig. Vi ser goda förutsättningar för att tekniskt stödjande nivåer i aktien kommer hålla och ser rekylen som ett nytt köptillfälle att exponera sig mot aktien. För att hantera risken väljer vi att placera en stop loss vid 157 SEK.