graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

När det kommer till aktiemarknaden, finns det verkligen bra eller dåliga nyheter? Vi påstår att det ofta handlar om vad nyheterna är i förhållande till förväntningarna, är de bättre, sämre eller i linje? Vi brukar ofta tala om negativt eller positivt tolkningsföreträde, där till exempel marknaden ibland tolkar ”negativa” nyheter positivt. Efter optimistiska uttalanden gällande handelskonflikten, de senaste månaderna, har denna oroshärd på nytt gjort marknaden nervös varpå en rekyl triggats. Med tanke på hur aktieåret startat hade sannolikt marknaden tagit ut mycket i förskott gällande ett signerat avtal och frågan är om inte OMXS30 kortsiktigt rekylerat oavsett vilka nyheterna kring handelsavtalet varit. Anledningen till att det går att argumentera för detta är att flertalet större aktieindex, efter den goda utvecklingen under april, var väldigt stretchad på uppsidan och var i behov av en andhämtningspaus.

Trots att rekylen under maj varit hyfsat kraftull har vi fortsatt en grundläggande positiv och konstruktiv syn på OMXS30. Vi anser att rådande tillbakagång faller inom ramen för vad som är normalt i en stigande trend, visserligen har det första av två viktiga stödområden brutits men vi har ännu inte noterat ett strukturellt negativt prismönster. Den optimistiska vyn är intakt så länge som stödzonen i häradet kring 1550 är intakt och skulle detta stödområde brytas får vi omvärdera den positiva biasen då det är en signal om att en strukturellt negativ sentimentsförändring skett.

Sammantaget anser vi det är för tidigt att påstå att årets positiva trend har vänt, rådande tillbakagång är inte förvånande då indexet var i behov av en anhämtningspaus och sannolikt nödvändig för att samla kraft, för att på nytt kunna utmana tidigare rekordnivåer med styrka. I spåren av rådande rekyl börjar potentialen kontra risken återigen se attraktiv ut och vi ser goda förutsättningar för att köpintresse kan börja materialisera sig i samband med att indexet nu handlas kring en viktig stödzon. Vi tar fortsatt höjd för att OMXS30 skall återbesöka och på allvar utmana den tidigare toppen, tillika motståndet kring 1680-1700 nivån, då den underliggande positiva strukturen är intakt. Skulle stödzonen kring 1550 brytas ökar sannolikheten för att rekylen kan tillta rejält.