Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vår affärsidé i Holmen efter utlöst stoploss
Vi lanserade en affärsidé i Holmen då aktien återupptagit den positiva trenden efter tekniskt triggade köpsignaler. Tyvärr har aktien i samband med den senaste tidens allmänna börsnedgångar rekylerat ned och triggat vår uppsatta nivå för stop loss. I det korta perspektivet ökar detta osäkerheten i aktien och ur ett riskhänseende stänger vi därmed affärsidén. Affärsidén genererade en negativ avkastning om 6,79% medans börsen under samma period backade 5,93%

Vi ser dock inte att något förändrats på fundamentala grunder, utan på tolv månaders sikt kvarstår en fundamental köprekommendation i aktien. Stängningen sker således helt och hållet ur ett riskhanteringsperspektiv för affärsidéerna inom ramen för Swedbank Trading, vilka är av mer kortsiktig karaktär.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.