graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Det pressade marknadssentimentet vi kan skönja i olika indikatorer har nu börjat prisas in på börsen som helhet, varpå rådande nedgångsfas tilltagit i omfattning. OMXS30 har i samband med det brutit ett viktigt strukturellt stödområde vid 1550-1560, vilket är en signal om att investerares humör och beteende skiftat till att bli mer negativt. I tidigare uppdateringar har vi lyft fram detta stödområde som en ”vattendelare” mellan ett mer optimistiskt scenario i närtid, dvs utmana tidigare toppar och ett mer pessimistiskt scenario i närtid, dvs tilltagande nedrekyl. I och med att indexet handlas under denna tidigare stödjande zon ökar nu sannolikheten för det senare scenariot, varpå vi kan få se en fortsatt svag börs den närmaste tiden.

I och med att det strukturellt viktiga stödområdet vid 1550-1560 brutits har det också triggat en säljsignal från en av de mest klassiska toppformationerna, vilket är en ”huvud-skuldra formation”. I andra större omvärldsindex ser vi också i princip identiska rörelser och triggade signaler vilket adderar till den ökade risken på nedsidan. Förutom att vi nu har en trendomslagsformation på plats drivs den ökade nedsiderisken av prisobjektivet för den triggade ”H-S formationen” vilken skulle kunna sättas i häradet av 1400-nivån. Prisobjektivet sammanfaller då också vid botten vi såg i december vilket innebär ett scenario om en potentiell dubbelbotten. I våra uppdateringar i början på året noterade vi just avsaknaden av ett sådant återtest då det historiskt är relativt ovanligt med V-vändningar i en bottenfas.

Även om nu risken på nedsidan har ökat ytterligare, har nedgången i maj blivit stretchad. I det absolut korta perspektivet ligger en motreaktion i korten och vi har initialt, i form av en ”hammer” sett köpintresset tillta vid stödområdet kring 1550-nivån som bland annat utgörs av 61,8% rekylen av årets uppgångsfas. Vi finner det helt rimligt och utesluter inte ett återtest av det tidigare stödområdet kring 1550-1560, som nu kommer utgöra ett motstånd från ett potentiellt naturligt säljflöde av marknadsaktörer som då fått en ”andra chans”. Detta skulle i så fall bli ett viktigt test av hur pass starkt eller svagt marknadssentimentet är och ge ledtrådar om fortsatt utveckling av prisrörelsen. Sammantaget har vi nu blivit mer försiktiga i vår tekniska vy då risken på nedsidan har ökat betydligt och för att bli mer optimistiska igen behöver vi ser mer styrka i prisgrafen alternativt att vi är i ett läge då potentialen kontra risken ur ett tekniskt perspektiv börjar se attraktiv ut igen.