graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Det har varit väldigt tvära kast i OMXS30 under de senaste månaderna. April var den bästa börsmånaden sedan 2011, följt av maj som blev den sämsta börsmånaden sedan 2011. Juni har hittills varit en bra börsmånad och OMXS30 har i en motreaktion tagit igen en hel del av den kraftiga nedgång vi fick under maj. I det stora hela noterar vi dock att väggen av oro och det pressade marknadssentiment vi har skönjt i olika indikatorer nu börjat prisas in på börsen som helhet.

Efter utförslöpan i maj blev börsen lite väl översåld och i senaste uppdateringen påpekade vi att en motreaktion låg i korten och ”hammer” – stapeln i början på juni var en god indikator om detta. Även om denna motreaktion under juni varit lite kraftigare än vad vi initialt förväntade oss är den lätta delen av rörelsen avklarad, nu är det upp till bevis om sentimentet och köpintresset tilltagit så pass att detta kan driva indexet vidare över nästkommande motstånd och viktiga nivåer. OMXS30 har i samband med nedgången i maj brutit ett viktigt strukturellt stödområde vid 1550-1560 och i tidigare uppdateringar har vi lyft fram detta stödområde som en ”vattendelare” mellan ett mer optimistiskt scenario i närtid, dvs utmana tidigare toppar och ett mer pessimistiskt scenario med fortsatt svagare börs. Med andra ord anser vi att det är för tidigt att påstå att rekylen är färdigställd då vi bedömer att indexet fortsatt är i en korrektionsfas.

Något som även väger i den negativa vågskålen är den tidigare triggade säljsignalen från en av de mest klassiska toppformationerna, vilket är en ”huvud-skuldra formation”. I andra större omvärldsindex ser vi också i princip identiska rörelser och triggade signaler vilket adderar till den ökade risken på nedsidan. Sammantaget är vi nu mer försiktiga i vår tekniska vy då risken på nedsidan tilltagit och för att bli mer optimistiska igen behöver vi se än mer styrka i prisgrafen alternativt att vi är i ett läge då potentialen kontra risken ur ett tekniskt perspektiv börjar se attraktiv ut igen. Att ha i åtanke och vad som onekligen kan bli katalysatorer för sentimentsförändring är det kommande räntebeskedet från Fed, G20-mötet där vi kan få mer klarhet kring handelskonflikten, men även rapportperioden om ett par veckor. Vad utfallet och utkomsten av dessa blir är såklart svårt att sia om men i den tekniska analysen låter vi marknaden visa vägen och anpassar vår strategi därefter.