graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Motreaktionen eller prisrörelsen under juni har varit kraftfull och är i paritet med den starka uppgång vi såg i april. Det tyder på att sentimentet har förbättras från de extremlåga nivåer vi såg i maj. Detta är också något som vårt egna Swedbank Fear&Greed index för OMXS30 antyder, då de flesta komponenter befinner sig i området motsvarande girighet. Det som slår oss är de stora tvära kast vi haft i OMXS30 under de senaste månaderna.

Så vad har orsakat dessa tvära kast då? Marknaden har som vi ser det, haft en nära på osund bevakning på vad centralbankerna, inte minst Fed hittar på och vad som händer inom handelskonflikten. Väldigt mjuka kommentarer från ECB och Fed under juni, tillsammans med optimistiska uttalanden från Trump har krattat manegen för att marknaden anammat en mer optimistisk hållning. Det skall ställas i kontrast med den väldigt pessimistiska positioneringen vi kan skönja bland finansiella aktörer. Då ter sig uppgången i juni än mer spektakulär men som vi ser det är egentligen denna negativa positionering börspositivt, för vad händer om denna skara investerare byter fot och i närtid börjar köpa på sig mer risk.

Även om motreaktionen på uppsidan har varit stark har vi ännu inte några starka indikationer på att denna är avklarad men vi har heller inte några klara indikationer på att den korrektionsfas som startade i maj är färdigställd. Då behöver vi se än mer styrka i prisgrafen, där tidigare toppar och motstånd vid 1680-1700 samt 1720 punkteras. Först då har vi tydligare indikationer på att botten i korrektionsfasen var vid 1500 annars har vi fortsatt en överhängande risk att en ny lägre topp noteras, med efterföljande sannolikhet för att nivåerna kring 1500 skall återbesökas. Skulle vi få se svaghet i OMXS30, där brott av 1500 nivån sker ökar sannolikheten för att nedgångsfasen inte är färdigställd. Då är vidare svaghet ned mot 1400-1420 inte att utesluta

Sammantaget är vi fortsatt försiktiga i vår tekniska vy då det är för tidigt att påstå att den korrektionsfas som startade i maj inte är färdigställd och vi saknar en del pusselbitar för att kunna säga att osäkerheten minskat. En osäkerhet och vad som onekligen kan bli en katalysator för sentimentsförändring är det kommande G20-mötet där vi kan få mer klarhet kring handelskonflikten, men även rapportperioden om ett par veckor. Vad utfallet och utkomsten av dessa blir är såklart svårt att sia om men i prisanalysen låter vi marknaden visa vägen och anpassar vår strategi därefter.