Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Fundamentalt stark
JM har många bra projekt i attraktiva områden. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden har nu passerat toppen och kommer därefter att fortsätta avta eftersom nybyggnationen har minskat avsevärt sedan sommaren 2017 när marknaden började försvagas. Därför är vi nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen och dess mycket solida balansräkning. Då det tar cirka två år att bygga i genomsnitt, reflekterar JM:s marginaler nu den nya prisnivån efter de kraftiga nedgångar vi såg under sommaren 2017. Få av JM:s konkurrenter kommer att ha färdigställda lägenheter mellan 2020-21 då byggstarterna under 2018-19 har varit så få, vilket bådar gott för JM:s marginaler. Något som adderar till den positiva bilden är att andrahandsmarknaden nu uppvisar tydliga tecken på stabilitet.

Strukturella köpsignaler på plats
Studerar vi den tekniska analysen ser JM nu ut att ha mejslat ut en större strukturell botten. En tumregel är, desto omfattande bottenprocessen är desto kraftigare kommer utbrottet att vara. I och med att aktien i juni bröt upp över 195-200 SEK triggas strukturella köpsignaler i ett längre perspektiv, varpå det öppnar upp för en ny uppåtgående trend i aktien. De glidande medeltalen, både på kort och lång sikt har svängt om och är även de stigande, vilket adderar till den positiva bilden. Efter en initial rekyl på utbrottet har aktien idag handlats till nytt årshögsta, vilket indikerar att köpintresset fortsatt är intakt varpå JM är positionerad för att återuppta den positiva prisrörelsen. Därför anser vi nu att det är ett intressant läge i aktien, särskilt som det är en tydlig positiv bias i den tekniska analysen. Något som även är kittlande är att JM är nordens mest blankade aktie, vilket betyder att det finns ett stort latent köpbehov när dessa aktier skall köpas tillbaks i marknaden. För att hantera risken väljer vi att placera ett stopploss vid 198 SEK, vilket är lite vidare än normalt, men placerad för att ta höjd för lite större marknadsvolatilitet efter några starka börsveckor.