graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Juni blev en historisk stark börsmånad, vilket står i en ganska stark kontrast mot vad gängse säsongsmönster uppvisar. Senaste prisrörelsen antyder om att det finns en vilja och grundläggande styrka i aktiemarknaden men i positionering och i flertalet sentimentsindikatorer återspeglas inte denna optimism lika tydligt, vilket vi tidigare noterat.

Vi har i tidigare uppdateringar antytt att senaste tidens stora och tvära kast, delvis orsakats av en närapå osund marknadsbevakning av vad centralbankerna och politikerna hittar på. Senaste tidens börsutveckling och sentiment har i hög grad präglats av utspel från dessa element och det är svårt att positionera sig utefter dessa, och i de flesta fall, binära event. Marknaden har dock som synes åter anammat en mer optimistisk hållning och även om utvecklingen i OMXS30 de senaste veckorna varit stark, har vi ännu inte några tydliga indikationer på att prisrörelsen på uppsidan är avklarad. Med det sagt, en annan viktig aspekt är också att vi heller inte har några klara indikationer på att den korrektionsfas som startade i maj är färdigställd. I den traditionella trendlinjeanalysen behöver vi då se än mer styrka i prisgrafen, där tidigare toppar och motstånd vid 1680-1700 samt 1720 punkteras. Det skulle ur ett tekniskt perspektiv vara väldigt positivt, öppna upp för vidare uppgångar och först då har vi tydligare indikationer på att botten i korrektionsfasen var vid 1500. En överhängande risk är annars att en ny lägre topp noteras, med efterföljande sannolikhet för att nivåerna kring 1500 skall återbesökas. Skulle vi få se svaghet i OMXS30, där brott av 1500 nivån sker ökar sannolikheten för att nedgångsfasen inte är färdigställd. Då är vidare svaghet ned mot 1400-1420 inte att utesluta

Vi är sammantaget fortsatt försiktiga i vår tekniska vy, då det är för tidigt att påstå att den korrektionsfas som startade i maj är färdigställd och vi saknar en del pusselbitar för att kunna säga att osäkerheten minskat. Pessimistisk positionering bland finansiella aktörer, splittrade sentimentsindikatorer stödjer den analysen, men ur en annan aspekt är denna splittring samtidigt börspositiv, för vad händer om denna skara investerare byter fot och i närtid börjar köpa på sig mer risk. Ett tecken på detta vore om tidigare toppnivåer börjar punkteras, vi är inte där ännu, men en tydlig katalysator för sentimentet är rapportperioden som snart är i antågande. Mycket ny information skall tolkas av marknaden och prissättas. Vad utkomsten blir är såklart svårt att sia om men i prisanalysen låter vi marknaden visa vägen varpå vi anpassar vår strategi därefter. Det blir nu ett litet uppehåll av veckouppdateringarna för OMXS30 där nästa utskick kommer ske i augusti.