Källa: Bloomberg, Swedbank Strategy & Allocation

Vi stänger vår affärsidé i JM
I samband med att JM mejslat ut en strukturell botten valde vi att lansera en affärsidé i JM. De senaste veckorna och i spåren av kvartalsrapporten har aktien stigit kraftigt varpå vi väljer att säkra hem en kortsiktig vinst inom ramen för Swedbank Trading. Vi stänger därmed affärsidén i JM där avkastningen blev 14,78%. Under samma period backade OMXS30 med -1,82%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.