graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Efter en relativt stabil sommarbörs har återigen marknadsutvecklingen och sentiment börjat uppvisa rädsla. Triggern är som så många gånger förr, tilltagande geopolitisk oro snarare än ekonomisk realitet. Vi har i tidigare uppdateringar antytt att den senaste tidens stora och tvära kast, delvis orsakats av en närapå osund marknadsbevakning av vad centralbankerna och politikerna hittar på. Börsutveckling och sentiment har i hög grad präglats av deras utspel och anpassa sin positionering kan vara svårt. Även om marknaden anammade en mer optimistisk hållning strax innan sommarsemestrarna, varpå OMXS30 återhämtade sig starkt, påpekade vi att det ännu inte fanns några klara indikationer på att den korrektionsfas som startade i maj var färdigställd. Vi eftersökte helt enkelt mer styrka i prisgrafen som en möjlig bekräftelse på detta.

Ur ett tekniskt perspektiv är utgångspunkten nu mer eller mindre densamma som tidigare, däremot indikerar den senaste tidens prisrörelse en ökad riskbild på nedsidan. Istället för en ny högre topp fick vi nu i juli istället en ny lägre topp kring 1650, vilket indikerar att korrektionsfasen sannolikt inte är över. Något som adderar till detta är att indexet brutit ned under både sitt 50- samt 200-dagars glidande medelvärde. I det korta perspektivet har därmed risken ökat att vi får se OMXS30 återbesöka tidigare rekylbotten kring 1500, vilket också har fungerat som botten i det större konsolideringsintervall som indexet befinner sig i. Skulle vi i ett skede se brott av 1500-nivån är det en signal om att nedgångsfasen inte är färdigställd, där vidare svaghet ned mot 1400-1420 är sannolikt.

I den traditionella trendlinjeanalysen behöver vi fortfarande se mer styrka i prisgrafen, där tidigare toppar och motstånd, främst kring 1650 samt 1680-1700 punkteras. Det skulle ur ett tekniskt perspektiv vara väldigt positivt, öppna upp för vidare uppgångar och först då har vi tydligare indikationer på att korrektionsfasen är färdigställd. Noterbart är att den senaste tidens kraftiga och snabba nedgång, tillsammans med extremt pessimistiska sentimentsindikatorer, bäddar för en positiv motreaktion i det korta perspektivet, men också att ett eventuellt återtest av 1500-nivån kan bli positivt. Med det sagt är vi sammantaget fortsatt försiktiga i vår tekniska vy, då nedsiderisken är överhängande samtidigt som mer styrka i prisgrafen efterlyses. När även marknadens sentiment är så pass pessimistiskt behövs det ofta någon form av katalysator för att bryta denna trend och i den närmaste tiden ser vi ingen tydlig sådan om nu inte ett positivt geopolitiskt utspel sker.