graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Börsen fortsätter präglas av rädsla men utvecklingen under veckan har sammantaget varit något positiv. Geopolitisk oro och handelskonflikt, är som så många gånger förr, triggern för denna ökade rädsla men också trigger för tisdagens motreaktion. Utgångsläget är i princip oförändrat, marknaden har en osund bevakning på vad politikerna och centralbankerna hittar på vilket skapar en slagig och komplicerad marknadsmiljö. Börsutveckling och sentiment har i hög grad påverkats av deras utspel och med närmast binära utfall kan positionering samt trendbedömning bli svårare i denna typ av marknadsmiljö. Med det sagt, så har vi den senaste tiden ansett att vi inte hade några klara indikationer på att den korrektionsfas som startade i maj var färdigställd då vi helt enkelt har eftersökt mer styrka i prisgrafen som en möjlig bekräftelse på detta.

Studerar vi den tekniska analysen finner vi fortsatt att senaste tidens prisrörelse ger en ökad riskbild på nedsidan. En ny lägre topp noterades under juli där även OMXS30 nu brutit ned under både sitt 50- samt 200 dagars glidande medelvärde vilket skvallrar om ett index i korrektion. I det korta perspektivet ligger det i korten att vi får se OMXS30 återbesöka tidigare rekylbotten kring 1500, vilket också har fungerat som botten i det större konsolideringsintervall som indexet befinner sig i. Skulle vi i ett skede se brott av 1500-nivån är det en tydlig signal om att nedgångsfasen inte är färdigställd, där vidare svaghet ned mot 1400-1420 är sannolikt.

Sammantaget vidhåller vi vyn om att vi i den traditionella trendlinjeanalysen fortfarande behöver mer styrka i prisgrafen, där tidigare toppar och motstånd, främst kring 1650 samt 1680-1700 punkteras. Det skulle ur ett större perspektiv vara väldigt positivt, öppna upp för vidare uppgångar och först då har vi tydligare indikationer på att korrektionsfasen är färdigställd. Vi vill fortsatt peka på att den senaste tidens kraftiga och snabba nedgång, tillsammans med extremt pessimistiska sentimentsindikatorer, paradoxalt bäddar för en positiv motreaktion i det korta perspektivet, men också att ett eventuellt återtest av 1500-nivån trots allt kan bli positivt. Men inte att förglömma, ur ett tekniskt perspektiv är vi fortsatt försiktiga i vår vy tills vi får se mer styrka i prisgrafen. När även marknadens sentiment är så pass pessimistiskt behövs det ofta någon form av katalysator för att bryta denna trend mer ihållande och gårdagens positiva utspel gällande handelskonflikten är möjligen ett steg åt rätt håll.