Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Värdering för låg givet potentialen
Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar det senaste året, upplever vi att förväntningarna på byggverksamheten är alltför låga. Q2 visade att Skanskas fokus på marginalen börjar ge resultat med tredje kvartalet på raken av stabiliserande byggmarginal. Vi bedömer också bolagets marginalutsikter för andra halvåret som positiva. Vi bedömer att Skanska handlas till 2020p P/E på 13,2x, jämfört med femårssnittet på 15x. Förbättringspotential för lönsamheten inom byggverksamheten i kombination med fortsatt starka vinster inom fastighetsutveckling, låg värdering och en skaplig direktavkastning är sammantaget grunderna till vår positiva inställning till aktien.

Aktien uppvisar styrka
Skanska har under året haft en väldigt volatil utveckling men sammantaget har den underliggande prisrörelsen varit positiv. Anledningen till att aktien fångar vårt intresse är att den fortsätter uppvisa strukturell styrka, både i absoluta såväl som relativa termer vilket får oss att blicka mot potentiellt högre nivåer i sikte. Efter att i juli handlats till den högsta nivån sedan 2017 rekylerade aktien något och vi menar på att det finns indikationer på att denna rekyl är färdigställd. Den kortsiktiga negativa trenden är bruten, aktien handlas åter igen ovan sitt stigande 50- och 200 dagars glidande medelvärde. I ett längre och större perspektiv indikerar dessutom aktien att vilja bryta ut ur en större strukturell botten. En tumregel är, desto mer omfattande bottenprocessen är desto kraftigare kommer utbrottet att vara, varpå det öppnar upp för att aktien kommer fortsätta handlas inom sin stigande trend. Sammantaget anser vi att det är en klar positiv bias i den tekniska bilden i detta fundamentalt intressanta case. För att hantera risken väljer vi att placera ett stopploss vid 167 SEK, vilket är lite vidare än normalt, men placerad för att ta höjd för lite större marknadsvolatilitet.