Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Stark orderingång borgar för god vinsttillväxt
Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling. Marknaden är i det närmaste ett oligopol, där Elekta och konkurrenten Varian tillsammans står för 90% av den globala marknaden. Det råder strukturell tillväxt på marknaden, då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna. I den senaste rapporten bekräftades också en god tillväxt där orderingången steg med hela 32%. En starkt bidragande orsak till den starka orderingången var det nya systemet Unity. Då Elekta fortsatt är i ett tidigt stadium av denna nyckelproduktcykel förväntar vi oss vidare en god årlig tillväxt för såväl vinst som försäljning de kommande åren. Ytterligare triggers som skulle kunna motivera än högre kurs i aktien vore eventuella förvärv eller bud på bolaget. Läs mer: Finansiella nyckeltal och analyser.

Rekyl efter konsolideringsutbrott ger köptillfälle
Efter en mycket stark utveckling under första halvåret 2018, då aktien nära nog dubblerades i kurs, konsoliderade aktien så denna uppgång under ett års tid i ett sidledes handelsintervall. I slutet av juni skedde dock ett positivt utbrott, varvid flera nya alla-tiders-högsta-nivå satts under juli och augusti. Detta ser vi som en tydlig indikation om att aktien är efterfrågestyrd och de facto har ett underliggande köpintresse. Sedan den senaste högstanoteringen sattes i början av augusti har så aktien rekylerat ner och testat av snittkursen sedan konsolideringen inleddes för ett drygt år sedan. Vi ser denna rörelse som en naturlig vinsthemtagning, och att priset nu handlas i ett härad från vilket förnyat köpintresse åter kan komma att materialisera sig.

Den senaste rapporten, vilken presenterades den 22 augusti, ser vi också sammantaget som bra, där inte minst orderingången var högst uppmuntrande. Vi ser således att den nedgång som skett efter rapporten varit driven av kortsiktiga vinsthemtagningar efter sommarens uppgång, snarare än av rapportbesvikelse . På ovansidan finns det nu få naturliga områden där ökat utbud kan tänkas materialisera sig, men den tidigare högstanoteringen vid 143 SEK är ett första tekniskt motståndsområde. Stöd, och område där naturligt köpintresse kan tänkas infinna sig, återfinns i första hand kring 118 SEK. Ur ett riskhanteringsperspektiv, och då detta är en kortsiktig affärsidé, sätts en stop loss till 115,5 SEK, vilket är strax under det första stödområdet.