Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Fundamentala värden inte fullt ut prissatta
SCA är ett skogsindustribolag som erbjuder produkter för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi och effektiva transportlösningar. SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar. SCA har investerat 7,8 miljarder SEK för att expandera massakapaciteten med 0,5 miljoner i Östrand med uppstart i juni 2018. Vi förväntar oss att detta kommer att ha en fortsatt positiv resultateffekt framöver. Q2 var det fjärde kvartalet med det uppgraderade bruket i drift och det nådde 90% av kapaciteten samtidigt som volymerna ökade med 22% q/q. SCA förväntar sig att full kapacitet nås vid slutet av 2019.

I måndags meddelade SCA att de investerar 7,5 miljarder SEK i en ny pappersmaskin för tillverkning av kaftliner vid pappersbruket i Obbola i Umeå kommun. SCA uppger att investeringen kan leda till en EBITDA-förbättring på cirka 800-1 000 MSEK per år efter full uppkörning. SCA har även initierat en översyn av skogsvärderingen till följd av den senaste tidens höga transaktionspriser på skogsmark. Även stora transaktioner har skett till priser nästan dubbelt så stora som SCA:s bokförda värde per kubikmeter. Vi är medvetna om att investerare sällan får det fulla värdet av alla tillgångar i ett bolag och applicerar därför en rabatt på 15% till vår värdering av summan-av-delarna, vilket ger en fundamental riktkurs på 92 SEK.

Positivt konsolideringsutbrott triggar teknisk köpsignal
Efter en att SCA haft en större utförslöpa under 2018 har aktien i spåren av detta, mer eller mindre konsoliderat under 2019 i vad som liknar en större triangelformation. Vad som nu fångar vårt intresse är att aktien bryter upp ur denna konsolidering. Det indikerar en positiv handelsdynamik i SCA där tekniska köpsignaler har triggats. Klassiska trendindikatorer såsom 50- och 200 dagars glidande medelvärde ser ut att ha bottnat ur och är återigen stigande, där även aktien etablerade sig ovan dessa i slutet på augusti. Vi anser att det stigande köpintresset i aktien ökar sannolikheten för att aktien nu skall fortsätta ta igen delar av den nedgång som skedde 2018, varpå vi finner ett köp på rådande nivåer som attraktivt. För att hantera risken väljer vi att placera en stop loss vid 77 SEK