Källa: Bloomberg, Swedbank Strategy & Allocation

Vi stänger vår affärsidé i Sandvik
I samband med att potentialen kontra risken såg väldigt attraktiv ut i Sandvik valde vi att lansera en affärsidé i aktien. Vi ansåg att det pessimistiska sentimentet, test av 200 WMA och den kraftiga rekylen bäddade för en positiv motreaktion i det korta perspektivet.

De senaste veckorna har aktien utvecklats väl varpå vi väljer att säkra hem en kortsiktig vinst inom ramen för Swedbank Trading. Aktien handlas vid nivåer där flertalet tekniska motstånd sammanfaller vilket implicerar en förhöjd risk i det korta perspektivet. Vi stänger därmed affärsidén i Sandvik där avkastningen blev 10,46%. Under samma period steg OMXS30 med 5,35%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.