graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Det som i stor utsträckning styrt sentiment och därmed börsutvecklingen den senaste tiden har varit handelssamtalen mellan USA och Kina, Brexit, och centralbankernas agerande. Föregående vecka präglades också av ökad optimism avseende handelssamtalen och av de penningpolitiska lättnader som ECB levererade. Detta medförde en förstärkning av rådande marknadssentiment, där de globala aktiemarknaderna steg unisont. OMXS30 har i denna rörelse inte bara lyckats etablera sig över motståndsområdet vid 1580-1600, utan också avancerat upp till utbudszonen i häradet kring 1650. Denna impulsiva rörelse är onekligen tekniskt positiv och tyder på ett stärkt marknadssentiment och en efterfrågestyrd aktiemarknad. I och med den gångna helgens drönarattack i Saudiarabien får nu dock också de geopolitiska riskerna ett ökat fokus för rådande sentimentsbedömning. Idag har vi vidare FOMC-möte att se fram emot, där det blir av vikt att se hur centralbanken väljer att guida framåt. Utöver detta närmar sig nu också tidpunkten för då Storbritannien är tänkta att lämna EU. Sedan går det självklart inte bortse från hur de ständigt förekommande utspelen från Donald Trump kan komma att påverka börshumöret åt endera riktningen. Även om marknadssentimentet stärkts den senaste tiden och uppgången som skett är en positiv finns det således fortsatt stor osäkerhet kvar i marknaden. Det är därför också av vikt att i prisgraferna noga studera hur dynamiken de facto skiftar mellan utbud och efterfrågan, och agera om signaler inträffar som indikerar att sentimentskifte skett.

I det mer korta perspektivet är nu börsen också efter de senaste veckornas kraftiga uppgång tydligt överköpt, varför det kan behövas en andhämtningspaus och att nytt kapital kommer in till en högre bas för att etablering ska kunna ske över den stora utbudszon som utgörs av de senaste årens toppnoteringar. En rekyl från rådande nivåer skulle vi nu därför betrakta som sund för att indexet längre fram ska kunna fortsätta stiga till än högre nivåer. Stöd på nedsidan där vi förväntar oss att ett ökat köpintresse kan komma att materialisera sig återfinns nu vid 1600-1615, följt av häradet kring 1580. En återetablering under denna senare nivå skulle tekniskt indikera att säljarna, av någon anledning, åter tagit kontroll och att indexet därför mest troligt kan komma att fortsätta ner mot i första hand 1550 och i andra hand 1500-1520. Vid ytterligare förstärkning av marknadssentimentet, där indexet lyckas etablera sig över rådande utbudszon vid 1650-1680, utgör tidigare toppar vid 1700-1720 nästkommande naturliga utbudsområde.

Grafer OMXS30: OMXS30 Veckodata, OMXS30 Fishnet dagsdata, OMXS30 240 min, OMXS30 Säsongsmönster, Swedbank Fear & Greed Index vs OMXS30