Källa: Bloomberg, Swedbank Strategy & Allocation

Vi stänger vårt trading case i Skanska
I samband med att aktien i Skanska uppvisade styrka valde vi att lansera ett Trading Case i aktien. Sammantaget ansåg vi att det var en klar positiv bias i den tekniska analysen.

De senaste veckorna har aktien utvecklats väl varpå vi väljer att säkra hem en kortsiktig vinst inom ramen för Swedbank Trading. Vi stänger därmed Trading Caset i Skanska där avkastningen blev 11,72%. Under samma period steg OMXS30 med 6,78%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.