Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i Trelleborg efter utlöst stoploss
Vi lanserade ett Trading Case i Trelleborg då aktien uppvisade en efterfrågedriven dynamik varpå köpsignaler triggats. Tyvärr har aktien i samband med den senaste tidens tilltagande börsoro rekylerat ned och triggat vår uppsatta nivå för stop loss. I det korta perspektivet ökar detta osäkerheten i aktien och ur ett riskhänseende stänger vi därmed Trading Caset. Trelleborg genererade en negativ avkastning om 11,15% medans börsen under samma period backade 3,50%

På 12 månaders fundamental vy är vi positivt inställda till aktien. Stängningen sker således helt och hållet ur ett riskhanteringsperspektiv för affärsidéerna inom ramen för Swedbank Trading.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga Trading Case en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.