Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Stramare marknad borgar för stigande spotpriser,
Mowi står för nästan 20% av det globala laxutbudet med exponering i Norge, Skottland, Irland, Färoöarna, Chile och Kanada. Med rådande globala hälsotrender ser vi att fler och fler människor kommer att öka efterfrågan på högkvalitetsmat, och vi räknar med att sektorn växer med 3-4% per år. Efterfrågan bedömer vi växer med 5-7% per år, vilket vi ser gör laxmarknaden högst intressant ur ett längre perspektiv.

Hittills i år har dock laxpriset haft en svag utveckling, vilket också pressat sjömatsaktierna. Orsaken till prisnedgången beror dels på att vissa odlare, främst i norra Norge, ligger nära den maximalt tillåtna biomassan och därmed var tvungen till forcerad slakt, dels av att stora volymer, främst i södra Norge, slaktats tidigt och med låg slaktvikt på grund av laxlusangrepp. Med den forcerade slakt som skett i år ser vi därför en svagare tillväxt framöver och att nästa biomassa-uppdatering kommer att visa på en stramare marknad. Någon gång under Q4 eller Q1 2020 väntas en bristsituation uppstå. Vidare bedömer vi att de lägre retailpriserna på lax kommer att innebära en ökad efterfrågan hos konsumenterna. Vår samlade vy är därför att spotpriserna kommer att återhämta sig framöver, vilket kommer vara positivt för såväl Mowi som för hela sektorn. Mowi handlas vidare nu med 90% utdelningsgrad till cirka 7% direktavkastning för 2020p, vilket vi ser som attraktivt.
Läs mer: Finansiella nyckeltal och analyser.

..varför rekyl till stödområde erbjuder köptillfälle
Aktien handlas i en positiv trend, men i och med de senaste månadernas nedgång i spotpriser på lax har aktien sedan i mitten av augusti fallit med över 10% och nått tekniskt intressanta stödnivåer, vid vilka förnyat köpintresse materialiserats. Vi ser därför att det nu åter kan vara läge att köpa aktien, inte minst med tanke på vår bedömning om att spotpriserna på lax står inför en återhämtning.

I häradet kring 200-205 NOK, varifrån aktien nu vänt uppåt, ligger snittpriset för det senaste året, tillsammans med flertalet stöd i den tekniska analysen. Vi ser det som ett styrketecken att tillräckligt med köpintresse materialiserats vid dessa nivåer, vilket tillsammans med den positiva momentumdivergensen talar för att aktien nu åter kan bli mer efterfrågestyrd. Motstånd där naturlig förhöjt utbud kan komma att infinna sig återfinns nu i första hand vid de tidigare toppnivåerna kring 230 NOK. Ett första stödområde för aktien finns vid 200-205 NOK, och inom ramen för denna affärsidé i Swedbank Trading sätts det ur ett riskperspektiv en stop loss vid 194,50 NOK.

Stödjande grafer för laxprisutvecklingen:
Kortsiktigt överuttag av lax, Kortsiktigt fall i laxpriset, Lägre retailpris på lax ökar efterfrågan, Stigande laxpris kommande kvartal, Starkt säsongsmönster för lax stundar