graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Ur ett längre perspektiv har OMXS30 de senaste åren handlats i en stor sidledes konsolidering mellan cirka 1500-1700.Innan utbrott ur denna konsolidering skett kommer med stor sannolikhet fortsatt slagighet bestå, driven av inkommande makrodata, den kommande rapportsäsongen, handelssamtalen mellan USA och Kina, Storbrittaniens utträde ur EU, geopolitisk oro, centralbanksagerande, eller vad helst annat som kan tänkas komma i investerarkollektivets fokus för stunden.

I ett kortare perspektiv noterar vi dock att uppgången som skett sedan botten i mitten av augusti har en impulsiv karaktär, vilket vi betecknar som en indikation om en efterfrågestyrd aktiemarknad och ett i grunden starkt marknadssentiment. Som vi noterat i en tidigare veckouppdatering ( OMXS30 - Tillfällig andhämtningspaus - 190925) är vårt huvudscenario dock att börsen för närvarande befinner sig i en tillfällig, välbehövlig och hälsosam andhämtningspaus. Vi ser därmed inte att några signaler skett under de senaste veckornas nedgång som skulle indikera att en större sättning är i antågande. Vi har dock inte heller noterat några signaler som definitivt indikerar på att en ny uppgångssekvens är på gång att inledas.

Vi kan dock konstatera att den överköpthet som tidigare rått nu normaliserats, samt att börsen inte längre drivs av extrem girighet. Detta är positivt och en första grogrund för att det säljtryck som rått ska kunna bedarra. Dessutom kan det konstateras att att nedåtrekylen än så länge skett med en tydligt korrektiv struktur, snarare än impulsiv, samt att priset under den gångna veckan funnit stöd i vårt primära stödområde kring 1580-1600. Vi ser det därmed som en klart positiv indikation att tillräckligt med köptryck materialiserades i detta stödområde för att skifta balansen från säljtryck till köptryck, och vår vy är fortsatt att den nedgång som skett sedan i mitten av september är att betrakta som en nedåtrekyl och inte inledningen på en större nedgångssekvens. Ur ett tekniskt perspektiv ser vi nu dock helst inte att det nu sker en etablering under detta stödområde, då det skulle indikera ett försvagat sentiment. Skulle även nästkommande stöd vid 1550 brytas ser vi vidare att ett skifte av handelsstrukturen skett och att indexet då mest troligt kommer att fortsätta nedåt för att utmana det mångåriga stödområdet kring 1500.

På ovansidan ser vi nu i ett kortare perspektiv att det finns en mindre utbudszon vid 1620-1636. Vid etablering över detta härad ser vi fortsatt återhämtning mot den stora utbudszonen kring 1670-1700, där ett naturligt förhöjt utbud mest troligt kommer att materialisera sig. En etablering över detta senare motståndsområde skulle vi betrakta som tekniskt positivt och skulle öka sannolikheten avsevärt för att rådande andhämtningspaus är färdigställd, samt att indexet därmed står inför en uppgång till nya alla-tiders-högsta-nivåer.