Källa: Bloomberg, Swedbank Strategy & Allocation

Vi stänger vårt Trading Case i SCA
I samband med att aktien i SCA bröt upp ur en större konsolideringsformation valde vi att lansera ett Trading Case i aktien. Sammantaget ansåg vi att det indikerade en positiv handelsdynamik varpå även tekniska köpsignaler triggats.

De senaste veckorna har aktien utvecklats väldigt starkt varpå vi väljer att säkra hem en kortsiktig vinst inom ramen för Swedbank Trading. Aktien handlas även ovanför vår fundamentala riktkurs om 92 SEK. Vi stänger därmed Trading Caset i SCA där avkastningen blev 10,25%. Under samma period steg OMXS30 med 6%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.