Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i Mowi
Hittills i år har laxpriset haft en svag utveckling, drivet av att rådande biologiska förutsättningar skapat en kortsiktig period av överskottsslakt. Detta har också pressat kursutvecklingen i Mowi. Vår vy har dock varit att marknaden framöver kommer att bli stramare och att laxpriset står inför en återhämtning.

Den 7 oktober lanserades så en affärsidé i Mowi. Detta skedde efter att förnyat köpintresse materialiserats vid viktiga tekniska stödnivåer. Sedan dess har aktien utvecklats mycket starkt och aktiekursen har nu nått vår fundamentala riktkurs. Dessutom är nu aktien kortsiktigt överköpt, samtidigt som ett tekniskt motstånd i form av det stigande trendkanaltaket nåtts. Inom ramen för Swedbank Trading väljer vi därför att nu stänga affärsidén. Avkastningen blev under de två veckor som affärsidén var öppen 11,2%. Under samma period steg börsindexet OMXS30 med 6,8%

Värt att ha med sig är att den återhämtning av spotpriset på lax vi förutser komma ännu inte hunnit materialisera sig. Efter den kraftiga uppgång som skett den senaste veckan ser vi dock likväl att det är lägligt att vid detta tillfälle stänga denna enskilda affärsidé, då utrymmet för mer kortsiktiga störningar i återhämtningen nu minskat avsevärt. Vi skulle dock inte vara oävna att återkomma vid ett senare tillfälle, då vi fortsatt ser en stram laxmarknad framöver och att detta också kommer att manifestera sig i en successiv återhämtning av laxpriset.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.