Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Stramare marknad borgar för stigande spotpriser,
Mowi står för nästan 20% av det globala laxutbudet med exponering i Norge, Skottland, Irland, Färoöarna, Chile och Kanada. Vi räknar med att sektorn växer med 3-4% per år, samtidigt som efterfrågan bedöms växa med 5-7% per år, vilket gör att vi ser laxmarknaden som intressant ur ett längre perspektiv. Under andra halvåret i år har dock laxpriset haft en svag utveckling, vilket också haft en negativ inverkan på sjömatsaktierna. Orsaken till prisnedgången beror dels på att vissa odlare, främst i norra Norge, ligger nära den maximalt tillåtna biomassan och därmed var tvungen till forcerad slakt, dels av att stora volymer, främst i södra Norge, slaktats tidigt och med låg slaktvikt på grund av laxlusangrepp. Med den forcerade slakt som skett i år ser vi därför en svagare tillväxt framöver, samt att det någon gång under Q4 eller Q1 2020 kommer att uppstå en bristsituation. Vår vy är därför att spotpriserna kommer att återhämta sig framöver, vilket också skulle vara vara positivt för sektorn och dess utveckling.

Då Mowi är det största bolaget inom denna sektor och har den aktie som är mest likvid finner vi det också inom ramen för ett Trading Case i Swedbank Trading som intressantast att kapitalisera på vår vy via detta bolag. Fundamentalt höjdes efter rapporten för det tredje kvartalet riktkursen från 238 NOK till 243 NOK, samtidigt som rekommendationen sänktes från Köp till Behåll. På 12 månaders sikt ses aktien således rimligt värderad, men i analysen lyfter vi samtidigt fram just potentialen till ett stigande aktiepris de kommande månaderna, drivet av en potentiell återhämtning i laxpriset.

..där rekyl erbjuder nytt köptillfälle
Under oktober hade vi ett Trading Case ute i Mowi, vilket stängdes den 21 oktober till 11,2% avkastning. Sedan dess har spotpriset på lax stigit, vilket också stärkt vår vy ytterligare om en återhämtning av laxpriset. Efter den tidigare kraftiga uppgång som skett har nu Mowi rekylerat tillbaka över 15 NOK, drivet av vinsthemtagningar och viss oro efter att en skattekommission kommit med ett förslag om extraskatt. Efter nedgången handlas nu Mowi vid ett tekniskt stödområde, samtidigt som aktien inte längre är överköpt. För närvarande torde det vara låg sannolikhet för att skattekommissionens skatteförslag går igenom, då samtliga nuvarande regeringspartier tagit ställning emot detta. Nedgången som skett ser vi vidare som en naturlig korrektiv vågsekvens i en stigande impulsrörelse och ser det därför som intressant att nyttja den svaghet som varit till att initiera ett nytt Trading Case i aktien. En tydlig trigger för sentimentet kring sektorn och Mowi är en potentiell fortsatt återhämtning i laxpriset. Motstånd återfinns nu i första hand i form av det stigande trendkanaltaket vid 238-240 NOK, vilket därefter följs av möjligt prisobjektiv i häradet kring 245-247 NOK. Stödområde återfinns nu efter den senaste tidens kursutveckling vid 214-218 NOK, vilket därefter följs av 210 NOK. Inom ramen för detta Trading Case sätts en stop loss vid 208 NOK.