graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Efter det att börsen bröt ut ur den fleråriga sidledeskonsolideringen har utvecklingen varit stark och flera nya alla-tiders-högsta-nivåer har sedan dess noterats. Även flertalet omvärldsindex så som S&P500, EuroStoxx, och DAX har också under de senaste veckorna brutit upp ur dess respektive konsolideringsintervall, vilket onekligen tyder på att en allmän förstärkning av marknadssentimentet skett.

Utbrottet till nya rekordnoteringar har också inneburit att vi nu främst arbetar efter möjliga matematiska prisobjektiv och vågräkningsobjektiv som indexet skulle kunna komma att söka sig mot framöver. Det första av dessa möjliga prisobjektiv återfinns i häradet kring 1760-1770 och har således i och med denna veckas utveckling fullt ut nåtts. Vi har också noterat att visst utbudstryck materialiserats vid dessa nivåer, samtidigt som börsen nu efter den senaste impulsrörelsen är kraftigt överköpt. Dessutom kan vi nu konstatera att en negativ divergens kan skönjas mellan momementumindikatorn RSI9 och prisutvecklingen, vilket också skedde inför den senaste rekylen i september. Dessutom har nu också Swedbank Fear & Greed Index börjat divergera mot den senaste veckans indexrörelse.

Vi ser det nu därför inte som osannolikt att en viss andhämtningspaus skulle kunna komma att ske i indexet. Detta för att mer kortsiktigt kapital ska kunna vädras ut och där istället nytt köpintresse kan materialiseras av investerare som via rekylen känner att de erhållit en ”andra chans” att komma in i marknaden. Om så sker skulle därmed utrymme ges för en ny högre botten varifrån nästa uppgångssekvens skulle kunna komma att inledas. En nedåtrekyl skulle vi således i detta läge se som hälsosam och nödvändig för att en eventuellt fortsatt börsuppgång ska kunna fortsätta utvecklas på stabil grund. Även om vi ser att risken ökat för en nedåtrekyl av mer kortsiktig karaktär har vi dock även fortsatt en positiv vy till den framtida börsutvecklingen.

Område ifrån vilket ett förnyat köpintresse skulle kunna komma att materialisera sig vid en eventuell nedåtrekyl beror självklart på vilka kursnivåer den inleds ifrån, men som initial utgångspunkt utgör nu häradet 1675-1700 ett område där ett naturligt efterfrågetryck skulle kunna komma att infinna sig. Med rådande starka marknadssentiment är det dock självklart så att börsen skulle kunna fortsätta stiga ytterligare en tid utan paus. Sannolikheten för detta skulle öka vid en etablering över häradet 1760-1770. Nästkommande prisobjektivsområde till vilket indexet då skulle kunna komma att söka sig återfinns i första hand kring 1840-1850.