Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Flera år av vinsttillväxt väntar
ABB är globalt ledande inom elkraft och automationsteknik. Bolaget gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren.

De kommande 12 månaderna kommer också en stor omvandlingsfas slutföras. Avyttringen av Power Grids under H1 2020 kommer förenkla affärsverksamheten, reducera kapitalintensiteten och den finansiella volatiliteten, samt medföra en kapitalöverföring på 7,7 miljarder USD till aktieägarna. Införandet av ABB Operating System kommer vidare fundamentalt ändra hur ABB drivs och öka transparensen och ansvaret för divisionscheferna samtidigt som 500 MUSD i besparingar frigörs.

Den senaste kvartalsrapporten ser vi som också som ett kvitto på att ABB rör sig i rätt riktning, då de trots tuffa omvärldsförhållanden levererar på sina ambitioner. Nedsidan i aktien bedömer vi vidare som begränsad, då värderingen är attraktiv, både absolut och relativt, och där direktavkastningen på 4% och den kommande utskiftningen av 7,7 miljarder USD verkar stöttande.

Konsolideringsutbrott indikerar efterfrågestyrd aktie
Aktien i ABB har under hela 2019 konsoliderat sidledes mellan cirka 170-197 SEK, vilket indikerat att stor obeslutsamhet rått hos investerarkollektivet. En första indikation erhölls dock om att ett positivt sentimentskifte var på gång att ske i början av oktober, då aktien noterade en ny högre botten. Detta indikerade att intresset nu ökat hos köparna, vilka därmed lyckats absorbera det naturliga säljtrycket till en högre nivå. Detta gav således signal om ett sentimentskifte och att köparna var på väg att ta kontroll i aktien. Den efterföljande utvecklingen har därefter varit impulsiv, vilket också bekräftat att aktien åter är tydligt efterfrågestyrd. Teknisk köpsignal erhölls vidare i slutet av oktober, då utbrott skedde ur det årslånga konsolideringsintervallet.

För närvarande är aktien efter denna impulsiva kursuppgång kraftigt överköpt, samtidigt som aktien nu handlas vid ett område där stora volymer omsattes under 2017-2018. Det kan således kring dessa kurser finnas ett visst latent säljtryck. Vi väljer dock likväl att lansera ett Trading Case i aktien vid dessa nivåer, då det finns goda chanser till att detta säljtryck lyckas absorberas av marknaden utan att någon större nedåtrekyl sker.

Motstånd efter området kring 206-210 SEK återfinns i häradet kring 220-226 SEK, bestående av såväl prisobjektiv från konsolideringsformationen som tidigare toppar från 2017-2018. Stöd finns nu i första hand vid 194-197 SEK, vilket därefter följs av 190 SEK. Då den tekniska vyn skulle försvagas ifall det senare stödområdet bryts, har vi inom ramen för detta Trading Case satt en stop loss till 189 SEK.