Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i Elekta
Efter en nedåtrekyl under augusti månad och kvartalsrapporten för det första kvartalet, vilken vi sammantaget såg som bra, lanserades i början av september ett Trading Case i Elekta. Aktien har sedan dess stigit till den tidigare rekordnoteringen från i augusti, vilket också var den motståndsnivå som sattes upp i samband med lansering. Vi väljer därför att inom ramen för detta Trading Case i Swedbank Trading ta hem vinsten vid rådande nivåer. Avkastningen blev 11,71%, vilket också var så som OMXS30 utvecklades under perioden.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.