Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Fortsatt stor omvärderingspotential
Norsk Hydro är verksamt inom olika aluminiumlösningar och bolaget täcker hela värdekedjan från utvinning till tillverkning av valsade och strängpressade aluminiumprodukter. Bolaget har även vattenkraftverk, vilket säkerställer både en konkurrenskraftig och miljövänlig energiproduktion för dess aluminiumtillverkning. Norsk Hydro är med en kapacitet om cirka 2Mt en av de tio största globala producenterna.

Norsk Hydro har haft utmanande marknadsförhållanden, där svag utveckling för aluminiumpriset pressat lönsamheten. Dessutom har de stora problemen vid Alunorte i Brasilien, där produktionen legat nere på grund av produktionsembargo från den federala domstolen, hämmat utvecklingen och gjort bolaget svårvärderat. Detta produktionsembargo är nu lyft och Norsk Hydro kan åter skala upp produktionen till full kapacitet, vilket vi ser bör trigga en omvärderingsresa för aktien. Vi ser också att aktien efter att i augusti handlats till mycket låga nivåer, nu börjat denna resa. Multiplarna ligger dock fortsatt väl under 10-årssnittet och omvärderingen torde kunna fortsätta även framöver. Vi ser nu även att aluminiumpriserna börjat stabilisera sig och att rådande nivåer inte torde vara långsiktigt hållbara, då omkring 20% av världens aluminiumproducenter estimeras göra förluster vid nuvarande marknadspriser. Lagernivåerna för Aluminium börjar också närma sig låga nivåer.

På kapitalmarknadsdagen fokuserades det på lönsamheten och det tillkännagavs ett förbättringsprogram på 6,4 miljarder NOK, utöver 0,9 miljarder NOK för omstrukturering inom Rolled Products. I rapporten för Q3 visades det vidare att bolaget utvecklas bättre än både våra och marknadens förväntningar. Det ser ut som att lägre råmaterialkostnader och upptrappningseffekter i Brasilien låg bakom det bättre än väntade resultatet, vilket indikerar stabiliteten i affärsmodellen och ökar sannolikheten för att den omvärderingspotential vi ser kan materialiseras

Positiv trendstruktur indikerar efterfrågestyrd aktie
Efter det att Norsk Hydro mellan november 2017 fram till augusti 2019 fallit med närmare 60%, ser aktien nu ut att ha lagt en mycket svag utvecklingstrend bakom sig, då ett tydligt efterfrågestyrt mönster nu materialiserats. Under september bröts nämligen den fallande trenden från 2017, vilket därefter följdes upp av en ny högre botten noterades under oktober. Slutligen skedde så i början av november ett konsolideringsutbrott, samtidigt som en ny högre topp noterades. Denna rörelseutveckling visar således på att en positiv trendstruktur nu råder och att aktien åter är efterfrågestyrd.

Konsolideringsutbrottet innebar också att en köpsignal ur en klassisk bottenformation kallad omvänd Huvud & Skuldra-formation nu effektuerats. Matematiskt prisobjektiv enligt skolboken för denna formation ligger kring 41 NOK, vilket också sammanfaller med 38,2% rekylnivå av hela nedgångssekvensen. Nästkommande motstånd därefter återfinns kring 45 NOK. Stöd återfinns i första hand vid 34 NOK, vilket därefter åtföljs av 32,5-33 NOK. Ur ett riskperspektiv sätts en stop loss för detta Trading Case till 31,5 NOK.