graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Efter det att OMXS30 nådde upp till det tekniska prisobjektivet vid 1760-1770 i början av november har indexet konsoliderat. Den andhämtningspaus som skett de senaste veckorna har vi också eftersökt och ser som som såväl naturlig som ytterst hälsosam. Detta då börsen efter den tidigare impulsiva rörelsen var kraftigt överköpt och i behov av ett kapitalskifte, där mer kortsiktigt kapital lämnar marknaden samtidigt som nytt kapital kommer in till högre ingångsnivåer. Denna typ av kapitalskifte skapar därmed en stabilare grund för rörelseutvecklingen och i en positiv trend manifesteras detta ofta med successivt högre toppar och bottnar i prisgrafen. Genom att studera prisutvecklingen allena kan man således få en god uppfattning om rådande sentiment i marknaden.

Vad vi hittills kunnat konstatera från rådande andhämtningspaus är att konsolideringen i stor utsträckning skett i form av en sidledsrörelse. Överköpthet kan nämligen antingen vädras ut via en rekyl i pris eller via att tid förlöper. Att en utvädring av överköpthet sker via en sidledsrörelse indikerar dock att ett mycket starkt sentiment råder, då detta innebär att nya köpare lyckas absorbera det kortsiktiga säljtrycket utan att kurserna rekylerar i pris.

Vi ser nu också att en stor del av den tidigare överköptheten har vädrats ut ur marknaden. Dels har momentumindikatorn RSI nu kommit ner till mer neutrala nivåer, dels har nu också avståndet mellan OMXS30 och dess 50 dagars glidande medelvärde minskat avsevärt från de extremnivåer som rådde i början av november. Vi kan också konstatera att sentimentsindikatorn Swedbank Fear & Greed Index nu också kommit ner från extremnivåer, även om det främst beror på en nedgång i delkomponenten bredd. Huruvida andhämtningspausen är färdigställd eller inte är det dock ännu för tidigt att ha något stark övertygelse om, då ytterligare prisdata för detta krävs. Som tidigare kommunicerats ser vi dock att denna beredskap för en fortsatt eventuell nedåtrekyl främst bör ses som ett tillfälle att kunna addera risk, då det med rådande starka marknadssentiment inte är tillrådligt att försöka gå emot den positiva trend som råder. Tekniskt stödområde återfinns alltjämt i häradet kring 1680-1700, men då sentimentet är starkt kan förnyat köpintresse vid en eventuell nedåtrekyl mycket väl komma att materialisera sig innan detta härad nås.

Vi vidhåller därmed vårt tekniska huvudscenario om en tydligt efterfrågestyrd aktiemarknad, där börsen mest troligt kommer att söka sig till nya högre högstanivåer framöver. Denna vy ser vi också stärkts i och med att flertalet omvärldsindex också brutit upp ur sina respektive konsolideringsintervall den senaste tiden. Vi ser därför att eventuella nedåtrekyler nu är köpvärda, samt att en etablering av indexet över prisobjektivsområdet 1760-1770 öppnar upp för en fortsatt uppgångssekvens mot i första hand häradet kring 1840-1855, där nästkommande prisobjektiv återfinns.