Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Betydande omvärderingspotential
Lundin Mining är ett gruvbolag med verksamheter i Chile, Portugal, Sverige, Brasilien, och USA. Bolagets fokus är på att utvinna basmetaller och då framförallt koppar som motsvarar cirka 65% av försäljningen. Andra viktiga metaller är guld, zink, nickel och bly. Lundin mining har även en uttalad tillväxtstrategi, både genom förvärv och genom att utveckla sina egna gruvor.

Lundin Mining närmar sig nu en tidpunkt då vi ser att en stor omvärdering i aktien skulle kunna komma att ske. Bolaget har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin koppargruva Candelaria (Chile), samt investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo (Portugal). Tidigare i år har också bolaget förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien. Efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas för närvarande till låga 3-3,5x EV/EBITDA över 2020-2021E, detta kan jämföras med sista tio årens snitt om 5.3x och därför ser vi en betydande omvärderingspotential i bolaget. Den senaste kvartalsrapporten var också uppmuntrande och visade på en mycket stark produktion i Candelaria (Chile) och i Chapadagruvan. Till följd av stark kopparproduktion och god kostnadskontroll kom också resultatet (EBITDA) in väl över marknadens förväntningar. Vi ser detta som en kvitto på det arbete Lundin Mining utfört och förväntar oss ett ökat fokus på den potential till vinsttillväxt som nu finns i bolaget.

Konsolideringsutbrott indikerar efterfrågestyrd aktie
Under hela 2019 har aktien i Lundin Mining under stor volatilitet konsoliderat sidledes. I början av oktober erhölls dock en första indikation om att denna balans mellan köpare och säljare var på väg att skifta mot köparnas favör. Vad som hände då var nämligen att en ny högre botten noterades, vilket innebar att säljare inte längre lyckades pressa ner aktien till de tidigare bottennivåerna. Detta följdes så sedan upp med ytterligare en högre botten i slutet av oktober, samt att det i början av november skedde ett utbrott ur innevarande års konsolideringsintervall. Vi ser denna rörelseutveckling som en tydlig indikation om att aktien åter är efterfrågestyrd och därmed har förutsättningar att utvecklas inom den stigande trendkanalen som inleddes i och med bottennoteringen i oktober 2018.

Nästkommande motstånd återfinns nu i första hand kring 60 SEK. Detta motstånd utgörs av ett latent utbud från 2017-2018 som vi ser har förutsättningar att materialiseras väl aktien når upp till dessa nivåer igen. Nästkommande motstånd, och tillika prisobjektiv från den stora konsolideringsformationen, återfinns i häradet kring 67 SEK. Stöd finns nu i första hand kring det tidigare konsolideringstaket i häradet kring 52-53 SEK, vilket därefter följs av nivåer kring 50 SEK. Ur ett riskperspektiv sätts en stop loss för detta Trading Case till 48,40 SEK.