Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i Norsk Hydro efter utlöst stoploss
Vi lanserade ett Trading Case i Norsk Hydro då aktien uppvisade en efterfrågedriven dynamik varpå köpsignaler triggats. Tyvärr har aktien i samband med en ihållande rekyl triggat vår uppsatta nivå för stop loss. I det korta perspektivet ökar detta osäkerheten i aktien och ur ett riskhänseende stänger vi därmed Trading Caset. Norsk Hydro genererade en negativ avkastning om 8,16% medans börsen under samma period backade 2,89%

På 12 månaders fundamental vy är vi positivt inställda till aktien. Vi ser framför oss en omvärderingsresa i aktien då bolagets utmanande marknadsförhållanden har bedarrat. Stängningen sker således helt och hållet ur ett riskhanteringsperspektiv för affärsidéerna inom ramen för Swedbank Trading.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga Trading Case en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.