graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

I mitten av oktober bröt OMXS30 upp ur dess fleråriga konsolideringsintervall, varvid teknisk köpsignal erhölls ur ett medellångt perspektiv. Efter det att indexet fram till i början av november nått upp till det tekniska prisobjektivet vid 1760-1770 kom så åter säljare in i marknaden. Detta var såväl hälsosamt som naturligt, då indexet vid detta tillfälle var kraftigt överköpt. I en positiv trend är också denna typ av kapitalskiften, där mer kortsiktigt kapital lämnar marknaden och ersätts med nytt kapital som kommer in till högre ingångsnivåer, sunda och möjliggör en stabilare grund för vidare uppgångar. Efter den senaste veckans utveckling har nu också det tidigare överköpta läget helt arbetats ut ur marknaden. Momentumindikatorn RSI9 har nu nämligen nått översålda nivåer, samtidigt som indexet rekylerat 38,2% av den senaste uppgångssekvensen, samt nått ner till 50 dagars glidande medelvärde. Utvecklingen sedan toppen noterades har också skett i en klassisk korrektiv trevågssekvens, så som även skedde vid den senaste rekylen som inleddes i september.

Då rekylen nu nått det viktiga stödområdet i häradet av 1680-1700, samtidigt som indexet inte längre är överköpt, söker vi nu därför efter indikationer om att köpare åter kommer in i marknaden. För ett intakt positivt marknadssentiment torde nämligen vid detta härad köpare som stått utanför marknaden nu känna att de erhållit en ”andra chans” att komma in till attraktiva nivåer. Vad vi därför nu skulle vilja se är någon form av omslagsformation inom detta stödområde, alternativt att indexet visar styrka och åter tar ut den lokala toppen kring 1750.

Den nedåtrekyl som skett den senaste tiden ser vi alltjämt ligga väl i linje med vårt huvudscenario om en efterfrågestyrd börs, där rådande rekyl utgör en naturlig och hälsosam period där mer kortsiktigt kapital skiftas ut. I den uppgångssekvens som inleddes i augusti ser vi därför fortsatt att det finns utrymme för OMXS30 att stiga mot i första hand häradet kring 1840-1855, där nästkommande prisobjektiv efter 1760-1770 återfinns. Väl värt att ha med sig dock är att sentimentet i stor utsträckning nu styrs av hur handelssamtalen fortlöper mellan USA och Kina, samt hur vyn utvecklas huruvida ekonomin går in i recession eller inte. Skulle endera av dessa faktorer försvaga sentimentet ytterligare kan också riskviljan komma att minska avsevärt. I den tekniska analysen erhålls en första indikation om att en sådan sentimentförsvagning skett om indexet etableras under häradet kring 1670, då det skulle innebära att den positiva trenden brutits. Om så sker ser vi därför också att sannolikheten ökat avsevärt för att en större sättning inletts, där nästkommande stödområden av vikt återfinns vid 1620-1630, följt av 1580-1590.