Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i ABB
Vårt Trading Case i ABB lanserades efter det att aktien brutit ut ur en årslång sidledes konsolidering och därmed erhållit teknisk köpsignal. Sedan dess har aktien utvecklats starkt, såväl absolut som relativt börsen. Aktien har också tagit sig upp till och förbi vår andra uppsatta motståndsnivå och handlas nu i häradet av de tidigare toppnoteringarna från år 2000. Vi väljer nu att inom ramen för detta Trading Case i Swedbank Trading ta hem vinsten vid rådande nivåer. Avkastningen blev 10,21%, medan OMXS30 under samma period steg med 1,6%.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.