logo
Trading Cases - Veckosammanställning
Dokument skapat och publicerat: 9 januari 2020 kl. 08:45 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Swedbank Trading

Veckosammanställning

Öppna trading cases

Underliggande
Datum in
Datum in
Kurs in
Kurs in
Kurs S.L. Avk.
Stora Enso
19-10-30
19-10-30
128,7
128,7
129,60 116 0,70%
Mowi*
19-11-05
19-11-05
219,4
219,4
226,70 208 3,33%
ABB
19-11-07
19-11-07
209,5
209,5
230,40 200 9,98%
Lundin Mining
19-11-25
19-11-25
53,5
53,5
55,65 48,4 4,02%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
Produktblad: Swedbank Trading
*Justerat för utd. S.L -Stoploss. Avk. - Avkastning

Teknisk Analys

Martin Hallström
Robert Oldstrand

Marknadskommentar

Fundamentalt ser vi en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framöver, varför vi ser en gynnsam miljö för aktiemarknaden. OMXS30 handlas också för närvarande i en stigande trend med successivt högre bottnar och toppar, vilket tyder på en tydligt efterfrågestyrd börs och ett robust marknadssentiment. Ur ett tekniskt perspektiv ser vi i första hand att det finns förutsättningar för indexet att ta sig vidare mot 1840-1850, följt därefter av 1880-1890. Efter den starka utvecklingen under december månad har dock marknaden blivit överköpt och driven av extrem girighet, vilket ökat risken för mer kortsiktiga vinsthemtagningar. Den eskalerade konflikten mellan USA och Iran kan också komma att öka riskaversionen framöver och medföra att volatiliteten ökar. Så länge inte indexet återetableras under nyckelstödet vid 1670-1680 ser vi dock för närvarande eventuella nedåtrekyler som köpvärda.

För att hålla sig uppdaterad om vår generella vy för aktiemarknaden publicerar vi veckovis en teknisk analys av börsindexet OMXS30. I denna anger vi såväl vår vy för den kommande tiden, som kursnivåer värda att bevaka. Vår senaste marknadskommentar för OMXS30 publicerades igår: Positiv underton

Missa inte: Prenumerera på Teknisk Analys OMXS30 och Swedbank Trading affärsidéer via mejl, och få dessa rapporter direkt levererade till din inkorg

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen.

Kommentar på öppna trading cases

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Till följd av låga priser på massa och för merparten av bolagets produkter har vinstutsikterna på kort sikt varit relativt svaga, vilket också fått som följd att aktien under året konsoliderat. Vi ser dock att bolaget fortsatt genererar hälsosamma vinster och kassaflöden, samt att marknaden snart lyfter blicken mot 2021 och framåt, då Stora Enso på egna meriter kommer att kunna lyfta sina vinstnivåer. Vi ser också positivt på att Stora Enso från och med nästa år kommer att rapportera sitt skogsinnehav om 1.7 miljoner hektar separat, då vi ser att den ökade transparensen kommer att visa på de dolda värden som finns i bolaget. Lansering av detta Trading Case togs i samband med att aktien bröt upp ur dess årslånga konsolidering. Efter en initial uppgång till 50% rekylnivå av nedgången mellan september 2018 och januari 2019, har så aktien nu kommit tillbaka och återtestat utbrottsnivån för den tidigare konsolideringen. Vi ser fortsatt samma fundamentala och tekniska förutsättningar som vid lansering och vidhåller därmed vår positiva vy. Ur ett riskperspektiv finns en stop loss vid 116 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 30 oktober 2019 för Stora Enso

Mowi

Laxpriset har tidigare i år haft en svag utveckling, drivet dels av att vissa odlare, främst i norra Norge, legat nära den maximalt tillåtna biomassan och därmed varit tvungna till forcerad slakt, dels av att stora volymer, främst i södra Norge, slaktats tidigt och med låg slaktvikt på grund av laxlusangrepp. Med den forcerade slakt som skett i år ser vi därför en svagare tillväxt framöver, samt att det inom kort kommer att uppstå en bristsituation. Vår vy och grund för detta Trading Case har därför varit att en återhämtning i laxpriset skulle verka gynnsamt för sektorn och dess aktieprisutveckling. Sedan lansering har viss oro inkommit för eventuellt kommande extraskatter och utredningar om priskartell i USA, vilket pressat sentimentet kring aktien. Exportpriset på lax har dock sedan lansering kontinuerligt stigit och handlas nu till nya noterade rekordnivåer. Även om aktiepriset i Mowi ännu inte rört sig särskilt mycket ser vi att denna prisuppgång kommer att ha större inverkan på prisutvecklingen än de orosfaktorer som kortsiktigt verkat menligt på sentimentet. Vi vidhåller därför vår positiva vy till aktien och dess utveckling framöver. Inom ramen för detta Trading Case ligger en stop loss vid 208 NOK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 5 november 2019 för Mowi

ABB

ABB är globalt ledande inom elkraft och automationsteknik. Bolaget gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. De kommande 12 månaderna kommer också en stor omvandlingsfas slutföras. Avyttringen av Power Grids under H1 2020 kommer förenkla affärsverksamheten, reducera kapitalintensiteten och den finansiella volatiliteten, samt medföra en kapitalöverföring på 7,7 miljarder USD till aktieägarna. Den senaste kvartalsrapporten ser vi som också som ett kvitto på att ABB rör sig i rätt riktning, då de trots tuffa omvärldsförhållanden levererar på sina ambitioner. Trading Caset i ABB lanserades efter det att aktien brutit upp ur det senaste årets konsolideringsintervall, vilket vi såg tydde på att aktien åter blivit efterfrågestyrd. Sedan dess har aktien utvecklats mycket starkt såväl absolut som relativt börsen och i Sverige handlas nu aktien i häradet av toppnoteringen från år 2000. Stop loss för detta Trading Case höjs nu återigen och ny nivå för Stop loss är 200 SEK.

Observera att detta Trading Case stängts efter det att denna veckosammanställning skickades ut.

Läs mer:Swedbank Trading - ABB - Ta hem vinst

Läs mer i det ursprungliga caset från 7 november 2019 för ABB

Lundin Mining

Lundin Mining är ett gruvbolag med verksamheter i Chile, Portugal, Sverige, Brasilien, och USA. Bolagets fokus är på att utvinna basmetaller och då framförallt koppar som motsvarar cirka 65% av försäljningen. Andra viktiga metaller är guld, zink, nickel och bly. Lundin Mining närmar sig nu en tidpunkt då vi ser att en stor omvärdering i aktien skulle kunna komma att ske. Bolaget har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin koppargruva Candelaria (Chile), samt investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo (Portugal). Under förra året förvärvade också bolaget koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien. Efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas för närvarande till låga 3-3,5x EV/EBITDA över 2020-2021E, detta kan jämföras med sista tio årens snitt om 5.3x och därför ser vi en betydande omvärderingspotential i bolaget. Lansering av detta Trading Case skedde i samband med att aktien bröt sig ut en längre tids sidledes konsolidering och därmed även prismässigt visade sig vara efterfrågestyrd. Stop loss för detta Trading Case ligger vid 48,18 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 25 november 2019 för Lundin Mining

Stängda trading cases

Nedan tabell visar utvecklingen för varje enskilt Trading Case. Som en jämförelse redovisas även utvecklingen i OMXS30 under samma period som Trading Caset varit öppet. Grafen visar den aggregerade avkastningen för alla stängda Trading Case jämfört med den aggregerade avkastningen för OMXS30 under innehavstiden för respektive Trading Case.

2019

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
Electrolux 22-jan
208,00
208,00
01-feb
234,90
234,90
12,93% 1,51% 11,43%
Lundin Mining* 21-feb
46,79
46,79
25-mar
41,64
41,64
-10,82% -0,60% -10,40%
SSAB* 30-jan
33,74
33,74
09-apr
36,93
36,93
9,45% 7,90% 1,56%
Loomis 23-mar
315,40
315,40
16-apr
349,00
349,00
10,65% 5,02% 5,63%
Sandvik 07-maj
168,75
168,75
23-maj
157,00
157,00
-6,96% -4,06% -2,90%
Peab* 16-apr
82,70
82,70
24-maj
76,30
76,30
-7,74% -4,29% -3,45%
Holmen* 19-mar
194,40
194,40
31-maj
181,20
181,20
-6,79% -5,93% -0,86%
JM 03-jul
221,30
221,30
12-jul
254,00
254,00
14,78% -1,82% 16,59%
Sandvik 19-aug
135,80
135,80
10-sep
150,00
150,00
10,46% 5,35% 5,11%
Skanska 23-aug
180,00
180,00
01-okt
201,10
201,10
11,72% 6,78% 4,94%
Trelleborg 11-sep
145,75
145,75
03-okt
129,50
129,50
-11,15% -3,50% -7,65%
SCA 04-sep
85,26
85,26
16-okt
94,00
94,00
10,25% 6,00% 4,25%
Mowi 07-okt
212,00
212,00
21-okt
235,70
235,70
11,18% 6,79% 4,39%
Elekta 04-sep
126,00
126,00
07-nov
140,75
140,75
11,71% 11,92% -0,22%
Norsk Hydro 13-nov
34,30
34,30
02-dec
31,50
31,50
-8,16% -2,89% -5,27%
Aggregerad avkastning 2019
 
 
 
 
51,51% 28,18% 23,15%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

2020

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
Inga stängda Trading Cases
Aggregerad avkastning 2019
 
 
 
 
0,00% 0,00% 0,00%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Aggregerad avkastning Swedbank Trading sedan 2017-01-01

* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Viktig information

Information om Swedbank Trading

Swedbank Trading är en sammanställning av analyser och rekommendationer till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. De rekommendationer som lämnas i denna publikation är baserade helt och hållet på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övrig fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Trading skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Trading.

Investeringsrekommendationerna i Swedbank Trading är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedank Trading

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Trading skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank eftersom den utgörs av två typer av rekommendationer (köp- och säljrekommendationer).

Köp: Den absoluta avkastningen beräknas att ligga på 5 %.

Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas bli lägre än 5 %.

Uppdateringar av Swedbank Trading

Swedbank tillämpar ingen fast periodicitet för uppdateringar av aktuella affärsidéer.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts och distribueras av affärsområdet Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Distributörer har inte rätt att göra ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl. a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank Group Financial Products & Advice påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Swedbank Group Financial Products & Advice har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Stora Enso FI0009007611 Inga tillkännagivanden
Mowi NO0003054108 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 6
Lundin Mining CA5503721063 6

Förklaring (Tillkännagivanden):

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Group Financial Products & Advice medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Group Financial Products & Advice, Stockholm 2020.

Adress

Swedbank Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Swedbank Group Financial Products & Advice
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Robert Oldstrand
robert.oldstrand@swedbank.se