graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Vi ser fortsatt en gynnsam miljö för aktiemarknaden, då den globala ekonomin väntas växa måttligt och räntorna väntas förbli låga under en avsevärd tid framöver. Tydliga indikationer har nu också erhållits om att tillverkningsaktiviteten i världen håller på att formera en botten. Detta har också successivt under den gångna hösten stärkt marknadssentimentet, och en fortsatt förbättring torde vara viktig för en bibehållen riskvilja. De senaste månadernas mycket starka och synkroniserade makromomentum ser vi vidare har varit en viktig faktor för den ytterligare förstärkning som skett i marknadssentimentet. I den tekniska analysen har denna sentimentsförstärkning manifesterats i form av att flertalet aktiemarknader under hösten 2019 bröt upp ur sina respektive konsolideringar och därmed utlöste nya tekniska köpsignaler.

Även om värderingen den senaste tiden kommit upp till relativt höga nivåer, har hög värdering i sig historiskt inte varit någon faktor som fått börsen att vända. Däremot kan högre värdering öka känsligheten för negativa nyheter och säga något om fallhöjden väl någon katalysator får aktiemarknaden att falla tillbaka. En avgörande faktor för sentimentet nu är självklart den stundande rapportsäsongen för det fjärde kvartalet, där rapportreaktionerna kommer att vara minst lika viktiga som rapportutfallen i sig. Då värderingen kommit upp, samt börsen nu drivs av extrem girighet, ökar risken för att en nedåtrekyl skulle kunna inledas om utfallet i rapportsäsongen inte lever upp till marknadens förväntningar.

Underliggande ser vi dock fortsatt marknadssentimentet som starkt och ser att det alltjämt torde finnas gott om köpare som, drivna av girighet och flockmentalitet, inväntar en ”andra chans” att komma in i marknaden. Vi ser därför inte att en eventuell nedåtrekyl skulle behöva bli särskilt djup, utan istället att nytt köpintresse kommer att materialisera sig relativt tidigt i rekylen. Ett första stödområde återfinns nu i häradet av 1760-1770, vilket därefter återföljs av området kring 1700-1715. En nedåtrekyl skulle vi nu betrakta som konstruktiv för den fortsatta börsutvecklingen under våren. Detta då det skulle medföra att rådande överköpta läge skulle vädras ur, samtidigt som ett sunt kapitalskifte skulle komma till stånd, där nya köpare kommer in till en högre nivå och därmed skapare en stabilare grund för fortsatta prisuppgångar till högre nivåer. Vi vill nu dock inte se att indexet återetablerar sig under häradet kring 1670-1680, då detta skulle innebära att en avsevärd försvagning av den tekniska vyn skett och att en fundamentalt driven ökad riskaversion då mest sannolikt infunnit sig.

Den samlade vyn är således fortsatt att en underliggande positiv underton råder, där ett starkt marknadssentiment har förutsättningar att driva indexet vidare mot i första hand 1840-1850, följt av 1880-1890. Efter den senaste tidens starka utveckling har dock marknaden blivit överköpt och driven av extrem girighet, vilket ökat risken för mer kortsiktiga vinsthemtagningar. Så länge inte indexet återetableras under nyckelstödet vid 1670-1680 ser vi dock för närvarande eventuella nedåtrekyler som köpvärda.