graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Fundamentalt ser vi fortsatt en global ekonomi som växer måttligt, samtidigt som räntorna kommer att förbli låga under en avsevärd tid framöver. Detta skapar sammantaget en gynnsam miljö för aktiemarknaden, vilket också investerarkollektivet tagit till sig. Sedan i höstas har nämligen börsen haft en stark utveckling, vilket även signalerades i den tekniska analysen via mer långsiktiga köpsignaler i flertalet ledande aktiemarknader. Den förstärkning av marknadssentimentet som föranledde dessa konsolideringsutbrott berodde i stor utsträckning på en minskad konjunkturoro, då indikationer började erhållas om att tillverkningsaktiviteten i världen började formera en botten. Sedan i höstas har också ett mycket starkt makromomentum rått, vilket ytterligare stärkt sentiment och riskvilja. Den senaste tiden har dock Europeiskt makromomentum, drivet av högre förväntningsbild och svårare jämförelsetal, utvecklats lite svagare. En mycket stark utveckling av makromomentum i USA har dock kompenserat detta, varvid sammanvägt makromomentum fortsatt är starkt. En ökad tillförsikt och sentimentförstärkning har också drivits av förväntningar om att den globala vinsttillväxten nu ser ut att vara på väg tillbaka under 2020. Via den börsuppgång som skett sedan i höstas, vilken drivits av en förbättrad makrovy, har nu också kapitalinflödena till aktiemarknaden ökat avsevärt. Vi ser också att det finns goda förutsättningar för att dessa inflöden kan komma att fortsätta även framöver, vilket i sådana fall skulle stötta marknaden ytterligare.

Efter en stark utveckling allt sedan i höstas hade börsen till årsskiftet dock blivit kraftigt överköpt och driven av extrem girighet, varför marknaden väntades vara redo för en sund och naturlig andhämtningspaus. I en stark börstrend krävs dock oftast någon form av katalysator för att sådan andhämtningspaus ska kunna initieras. Utbrottet av coronaviruset såg ut att bli denna katalysator och börsen rekylerade i samband med detta ner till det tekniska stödområdet vid 1760-1770. Under denna rekyl neutraliserades också det överköpta läget och den extrema nivån av girighet. Efter denna modesta rekylfas återkom så riskviljan vid det första uppsatta stödområdet och OMXS30 har under den gångna veckan åter handlats upp till nya rekordnivåer. Att andhämtningspausen inte blev större i vare sig tid eller pris tyder onekligen på att börsen för närvarande drivs av ett mycket starkt underliggande marknadssentiment.

I och med den senaste veckans uppgång har OMXS30 nu nått upp till vårt uppsatta prisobjektivsområde kring 1880-1890. Värt att ha med sig är att detta inte är en traditionell teknisk nivå av förhöjt utbud, utan ett matematiskt framräknat prisintervall som indexet kan komma att nå upp till. Nästkommande prisobjektivsområde av större vikt efter 1880-1890 återfinns i häradet av 1990-2000. Ur ett lite längre perspektiv vidhåller vi vår positiva börsvy, men utesluter inte ytterligare perioder av vinsthemtagningar framöver, då det mest troligt fortsatt finns en del mer kortsiktigt kapital som skulle behöva arbetas ut ur marknaden. Ett första tekniskt stödområde återfinns nu vid 1800-1815, vilket därefter följs av häradet kring 1770-1780. Då vi ser en fundamentalt gynnsam miljö för aktiemarknaden, samt då den tekniska vyn fortsatt ser mycket konstruktiv ut, betraktar vi också därför eventuella andhämtningspauser som såväl naturliga som köpvärda.