graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Den amerikanska aktiemarknaden har utvecklats mycket starkt de senaste åren och med minskad konjunkturoro, låga räntenivåer, centralbanksstöd och aktieåterköp har nya All-Time-Highs noterats på löpande band. Bara i år har vi sett S&P500 sätta nio nya rekordnivåer, och med förväntan om att vinsttillväxten är på väg tillbaka under 2020 är det inte osannolikt att den positiva trenden kommer att bestå även framöver.

Öppnar man ”huven” och studerar rådande marknadssentiment bortom själva prisrörelsen i S&P500 börjar dock allt fler indikationer erhållas om att S&P500 skulle kunna stå inför en mer tillfällig andhämtningspaus. Ett antal stöttande indikationer och prisrörelser har nämligen inte bekräftat den senaste prisuppgången i S&P500. Bland dessa kan nämnas att det nu råder en negativ divergens mellan prisutvecklingen i S&P500 och momentum, att det nu är en minskande andel bolag som handlas över 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärde, samt att färre bolag noterar ny 52 veckors högstanivå. Utöver detta kan konstateras att inte heller småbolagsindexet Russel 2000, Semiconductor index, eller S&P500 High Beta bekräftat den senaste rekordnoteringen i det bredare S&P500. Detta är dock som sagt endast varningssignaler och värt att notera är att S&P500 så sent som igår åter noterade nytt All-Time-High. Vi ser således ännu ingen som helst prismässig svaghet i indexet.

Då vi ser en gynnsam miljö råda för aktiemarknaden och trendstrukturen fortsatt är positiv ser vi också att den amerikanska aktiemarknaden mest troligt kommer att fortsätta utvecklas i den positiva trend som rått de senaste åren även framöver. Så länge dessa negativa divergenser råder i marknaden får nu dock rekylrisken anses som förhöjd. Vid en eventuell nedåtrekyl återfinns tekniskt stöd i första hand i häradet kring 3300, vilket därefter följs av området kring 3200. Med ett starkt marknadssentiment, stigande trendstruktur och en underliggande gynnsam miljö för aktiemarknaden ser vi dock ur ett tekniskt perspektiv en eventuellt ökad volatilitet och andhämtningspaus som ett tillfälle att kunna addera risk, snarare än motsatsen.