Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Välpositionerat för Covid-19-krisen,
Essity är ett hygien- och hälsobolag som är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity högt inom blöjor och sanitetsprodukter för kvinnor. Vi ser att Essity är välpositionerad för Covid-19-krisen i samtliga tre faser. I den första fasen gynnas företaget av en ökad efterfrågan, vilket det första kvartalet visat. I den andra fasen, recessionen, väntas efterfrågan vara högst stabil (Consumer Tissue 38%, Personal Care 38%). Endast Professional Hygiene-enheten (24%) kan påverkas negativt av krisen, vilken har koppling till hotell och restauranger. I den tredje fasen väntas Essity också gynnas. Detta då det nya normala väntas vara en ökad medvetenhet kring hygien och sanitet, vilket kommer att gynna samtliga Essitys verksamheter. Utöver detta råder en stabil och strukturell efterfrågan på dess produkter, driven av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi.

..med goda förutsättningar för god vinsttillväxt
Vi ser nu vidare att Essity har goda förutsättningar för god vinsttillväxt framöver, inte minst tack vara minskade råvarukostnader. Massapriset har legat stilla hittills i år, och handlas cirka 25% lägre än nivåerna för H1 2019. Samtidigt har oljepriset kollapsat. Detta ser vi kommer att ge ett bra bidrag till marginalerna framöver, då Essity totalt spenderar cirka 15 miljarder SEK årligen på oljerelaterade insatsvaror och energi. Sammantaget ser vi således att 2020 kommer att vara ännu ett starkt år för Essitys marginaler och att investerare kommer att söka sig till de karakteristika som Essity uppvisar.

Tydligt efterfrågestyrd aktie
Essity har också visat en god relativ styrka i den sättning som varit, där aktien från toppen som mest var nere 15%. I den återhämtning som skett har också aktien återhämtat större delen av denna nedgång. Essity har nu också åter handlats upp ovanför såväl 50-dagars som 200-dagars glidande medelvärde, vilket indikerar styrka och efterfrågestyrdhet. Tekniskt motstånd återfinns nu i häradet av 320-325 SEK, vilket utgör tidigare toppar och tillika aktiens tidigare noterade högstanivåer. Nästkommande område där förnyat utbud kan komma att materialiseras återfinns i häradet kring 340 SEK. Stöd där vi ser att köpare av vikt åter kan tänkas komma in ligger nu i häradet kring 290 SEK. Efter detta område ser vid 280 SEK som ett viktigt tekniskt stödområde och etablering under detta härad skulle försvaga den tekniska vyn. Stop loss för detta Trading Case ligger därför strax därunder vid 277 SEK.

Givet rådande marknadsklimat, där stor slagighet råder på börsen, kan detta Trading Case komma att stängas oavsett om uppsatt motstånd eller nivå för stop loss nåtts, skulle vi se försämrat allmänt marknadssentiment.