Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Väl positionerad i rådande perfekta storm
Autoliv är en världsledande leverantör av passiv säkerhet till fordonsindustrin. Produkter relaterat till krockkuddar utgör nästan 2/3 av försäljningen. Kunderna utgör till större delen av en mindre grupp av globala biltillverkare och marknadsandelen är runt 40%. Geografiskt är Autoliv spridd med 60-talet fabriker i 25 länder och Asien är försäljningsmässigt den största marknaden med cirka 35% följt av Europa och Amerika kring 30% vardera.

Bilindustrin har under en tid haft en utmanande miljö vilket under Covid-krisen har accelererat. Bilförsäljningen har fallit rejält i samband med krisen men ur ett historiskt perspektiv går det argumentera för att vi har sett en lågpunkt och att vi står för en period med sekventiella förbättringar avseende försäljning och produktion. Trots något av en perfekt storm för bilindustrin har Autoliv presterat betydligt bättre än marknaden i stort vilket de bevisade i samband med senaste rapporten där de också uppvisade en solid vinstmarginal. Bolaget har en stark historik av att utvecklas bättre än marknaden och innan krisen guidade ledningen för en 3-4% organisk tillväxt med antagandet om att marknaden går ned 2-3%. I samband med Q2-rapporten i juli bör vi kunna få en uppdaterad vägledning för helåret 2020.

Innevarande kvartal beräknas vara mer utmanande än det första kvartalet men samtidigt har anläggningarna i Kina återgått till normala nivåer och resten av omvärlden börjar nu öppna upp. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att hantera detta och vi anser att Autoliv är väl positionerat för att motstå krisen tack vare detta för att skydda marginaler och kassan

Fortsatt återhämtning i sikte
I likhet med börsen föll Autoliv kraftigt under februari och mars när rådande kris startade men under senaste tidens återhämtning på aktiemarknaderna har aktien utvecklats betydligt bättre. Det indikerar att det finns ett underliggande intresse med potential om fortsatt återhämtning av tidigare nedgångar. Senaste rapporten slog förväntningarna med råge varpå bolaget uppvisade en synnerligen god hantering av rådande och utmanande miljö, vilket i sin tur bör vara stödjande för sentimentet framgent.

Efter senaste tidens uppgång är aktien på god väg att återetablera sig i det historiska och större handelsintervallet mellan 600 och 850 SEK. I det mer korta perspektivet har aktien konsoliderat i ett snävare handelsintervall, då i botten på det större intervallet varpå vi nu ser potentialen för ett brott på uppsidan. Detta skulle trigga förnyade köpsignaler och en vidare återhämtning i det längre och bredare handelsintervallet. Momentummässigt är aktien inte överköpt på något sätt varpå vi bedömer att det finns goda möjligheter för att aktien samlat kraft för ett positivt utbrott och vi finner ett köp attraktivt på rådande nivåer. För att hantera risken i Trading Caset väljer vi att placera en stop loss vid 565 SEK