Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i Hexagon
Hexagon har nu handlats upp till strax under vår andra uppsatta tekniska motståndnivå, vilket är ett härad där vi förväntar oss att ett förhöjt utbud kan komma att materialiseras. Inom ramen för Swedbank Trading väljer vi därför att stänga vårt Trading Case i Hexagon och tar således hem vinsten vid rådande nivåer. Avkastningen blev i detta Trading Case blev 10.0%, medan OMXS30 under samma period steg 7,7%

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.