logo
Trading Cases - Veckosammanställning
Dokument skapat och publicerat: 28 maj 2020 kl. 08:20 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Swedbank Trading

Veckosammanställning

Öppna trading cases

Underliggande
Datum in
Datum in
Kurs in
Kurs in
Kurs S.L. Avk.
Essity
20-04-27
20-04-27
311,6
311,6
303,60 277 -2,57%
Hexagon
20-05-05
20-05-05
464
464
500,60 422 7,89%
Autoliv
20-05-27
20-05-27
647,4
647,4
649,80 565 0,37%
H&M
20-05-27
20-05-27
139,5
139,5
143,15 123 2,62%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
Produktblad: Swedbank Trading
*Justerat för utd. S.L -Stoploss. Avk. - Avkastning

Teknisk Analys

Martin Hallström
Robert Oldstrand

Marknadskommentar

Sentimentet präglas fortsatt av stor osäkerhet och låg visibilitet vad gäller den ekonomiska återhämtningen. Det råder dock alltjämt en stor tilltro hos investerarkollektivet till ett vinstmässigt starkt 2021.Dessutom verkar de massiva penning- och finanspolitiska stimulanser som hittills lanserats, tillsammans med bristen på avkastningsalternativ, stöttande. Efter en månads sidledes handel inom intervallet 1465-1610, ser vi vidare att konsolideringen mognat och att utbrott kan komma att ske. Nästkommande motstånd efter 1610 återfinns nu i häradet av 1660-1700. Då osäkerheten fortsatt är stor och naturligt förhöjda utbudsnivåer ännu inte absorberats ser vi dock alltjämt att börsen kommer att fortsätta handlas under stor slagighet, men inom ett nyetablerat konsolideringsintervall.

Håll dig uppdaterad om vår marknadsvy
För att hålla sig uppdaterad om vår generella vy för aktiemarknaden publicerar vi veckovis en teknisk analys av börsindexet OMXS30. I denna anger vi såväl vår vy för den kommande tiden, som kursnivåer värda att bevaka. Vår senaste marknadskommentar för OMXS30 publicerades tidigare idag:
OMXS30: Moget konsolideringsintervall

Missa inte våra mejlutskick:
Teknisk Analys OMXS30
Swedbank Trading


Swedbank Trading
I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga Trading Case en nivå för stop loss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.

Kommentar på öppna trading cases

Essity

Essity är ett hygien- och hälsobolag som är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity högt inom blöjor och sanitetsprodukter för kvinnor. Vi ser att Essity är välpositionerad för Covid-19-krisen i samtliga tre faser. I den första fasen gynnas företaget av en ökad efterfrågan, vilket det första kvartalet visat. I den andra fasen, recessionen, väntas efterfrågan vara högst stabil (Consumer Tissue 38%, Personal Care 38%). I den tredje fasen väntas Essity också gynnas. Detta då det nya normala väntas vara en ökad medvetenhet kring hygien och sanitet, vilket kommer att gynna samtliga Essitys verksamheter. Utöver detta råder en stabil och strukturell efterfrågan på dess produkter, driven av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. Drivet av minskade råvarukostnader ser vi nu vidare att Essity har goda förutsättningar för god vinsttillväxt framöver, varvid vi sammantaget ser att 2020 kommer att vara ännu ett starkt år för Essitys marginaler. I den senaste tidens generellt ökade riskaptit har detta mer defensiva bolag haft en relativt svagare utveckling, vi ser dock fortsatt att investarare kan komma att söka sig till just de karakteristika som Essity uppvisar. Ur ett riskperspektiv är en stop loss för detta Trading Case satt till 277 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 27 april för Essity

Hexagon

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik och med dess breda produktportfölj är bolaget väl positionerat för att dra fördel av trenderna med digitalisering och automation. Utöver den strukturella tillväxten från automatiseringen av kinesisk produktion ser vi vidare att denna trend kommer att öka ytterligare i en värld efter covid-19. Detta då en effekt kommer att bli mer lokal produktion, vilket ur ett produktivitetsperspektiv kommer att kräva en ökad andel automation. Då Hexagon har 20-30% exponering mot infrastruktur ser vi också att bolaget kommer att gynnas av de infrastrukturrelaterade stimulanser som nu väntas, inte minst i Kina. Hexagon har vidare en hög takt av nyintroducering av produkter, vilket vi också ser som en avgörande tillväxtdrivare de kommande åren. Utöver fortsatt organisk tillväxt ser vi också att Hexagon kommer att fortsätta med sin framgångsrika förvärvsstrategi, vilket kommer addera ytterligare till dess tillväxt. Utifrån dess exponering mot strukturell tillväxt, och dess starka position och breda produktportfölj, finner vi bolaget attraktivt värderat och bedömer att det positiva prismomentum som inletts kan komma att fortsätta. Ur ett riskperspektiv är nivån för stop loss satt till 422 SEK, vilket är strax under ett tekniskt stödområde.

Observera - Sedan publiceringen av veckosammanställningen har detta Trading Case stängts. Läs mer: Hexagon - Ta hem vinst

Läs mer i det ursprungliga caset från 5 maj för Hexagon

Autoliv

Bilindustrin har under en tid haft en utmanande miljö vilket under Covid-krisen har accelererat. Bilförsäljningen har fallit rejält i samband med krisen men ur ett historiskt perspektiv går det argumentera för att vi har sett en lågpunkt och att vi står för en period med sekventiella förbättringar avseende försäljning och produktion. Trots något av en perfekt storm för bilindustrin har Autoliv presterat betydligt bättre än marknaden i stort. Innevarande kvartal beräknas vara mer utmanande än det första kvartalet men samtidigt har anläggningarna i Kina återgått till normala nivåer och resten av omvärlden börjar nu öppna upp. Ledningen har vidtagit flera åtgärder för att hantera detta och vi anser att Autoliv är väl positionerat för att motstå krisen tack vare detta för att skydda marginaler och kassan. Efter senaste tidens uppgång är aktien på god väg att återetablera sig i det historiska och större handelsintervallet mellan 600 och 850 SEK. I det mer korta perspektivet har aktien brutit upp ur ett snävare handelsintervall, då i botten på det större intervallet varpå vi nu ser potentialen för fortsatt återhämtning. För att hantera risken i Trading Caset väljer vi att placera en stop loss vid 565 SEK

Läs mer i det ursprungliga caset från 27 maj för Autoliv

H&M

Modeförsäljare har drabbats hårt av covid-19, men vi ser att H&M kommer att komma ut ur den nuvarande krisen starkare än tidigare, drivet av flera skäl: 1) vunna marknadsandelar när modebutiksmarknaden konsolideras 2) lägre bruttomarginaltryck, då många befintliga aktörers strider är över och 3) ökad lönsamhet online genom normalisering av tidigare generösa leveransvillkor. H&M har vidare en relativt bra position för att förhandla om köp, leasingkontrakt, bemanning, investeringar och andra kostnader som innebär mildare negativa effekter på kortare sikt. Givet H&Ms visade styrka vad gäller motståndskraft i intäkterna, ledningens goda kostnadskontroll, och bolagets långsiktiga utsikter, finner vi därför aktien attraktivt värderad. Det återöppnande av butiksnätet som nu sker ser vi vidare kommer att bli en katalysator för ett ökat intresse till aktien framöver. Ur ett riskperspektiv är en stop loss för detta trading case satt till 123 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 27 maj för H&M

Stängda trading cases

Nedan tabell visar utvecklingen för varje enskilt Trading Case. Som en jämförelse redovisas även utvecklingen i OMXS30 under samma period som Trading Caset varit öppet. Grafen visar den aggregerade avkastningen för alla stängda Trading Case jämfört med den aggregerade avkastningen för OMXS30 under innehavstiden för respektive Trading Case.

2019

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
Electrolux 22-jan
208,00
208,00
01-feb
234,90
234,90
12,93% 1,51% 11,43%
Lundin Mining* 21-feb
46,79
46,79
25-mar
41,64
41,64
-10,82% -0,60% -10,40%
SSAB* 30-jan
33,74
33,74
09-apr
36,93
36,93
9,45% 7,90% 1,56%
Loomis 23-mar
315,40
315,40
16-apr
349,00
349,00
10,65% 5,02% 5,63%
Sandvik 07-maj
168,75
168,75
23-maj
157,00
157,00
-6,96% -4,06% -2,90%
Peab* 16-apr
82,70
82,70
24-maj
76,30
76,30
-7,74% -4,29% -3,45%
Holmen* 19-mar
194,40
194,40
31-maj
181,20
181,20
-6,79% -5,93% -0,86%
JM 03-jul
221,30
221,30
12-jul
254,00
254,00
14,78% -1,82% 16,59%
Sandvik 19-aug
135,80
135,80
10-sep
150,00
150,00
10,46% 5,35% 5,11%
Skanska 23-aug
180,00
180,00
01-okt
201,10
201,10
11,72% 6,78% 4,94%
Trelleborg 11-sep
145,75
145,75
03-okt
129,50
129,50
-11,15% -3,50% -7,65%
SCA 04-sep
85,26
85,26
16-okt
94,00
94,00
10,25% 6,00% 4,25%
Mowi 07-okt
212,00
212,00
21-okt
235,70
235,70
11,18% 6,79% 4,39%
Elekta 04-sep
126,00
126,00
07-nov
140,75
140,75
11,71% 11,92% -0,22%
Norsk Hydro 13-nov
34,30
34,30
02-dec
31,50
31,50
-8,16% -2,89% -5,27%
Aggregerad avkastning 2019
 
 
 
 
51,51% 28,18% 23,15%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

2020

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
ABB 07-nov
209,50
209,50
09-jan
230,90
230,90
10,21% 1,61% 8,60%
Stora Enso 30-okt
128,70
128,70
26-feb
116,00
116,00
-9,87% -0,80% -9,06%
Mowi* 05-nov
216,80
216,80
27-feb
205,40
205,40
-5,26% -3,26% -2,00%
Lundin Mining* 25-nov
53,28
53,28
27-feb
48,40
48,40
-9,16% -1,79% -7,37%
ABB 26-feb
216,80
216,80
06-mar
196,00
196,00
-9,59% -6,43% -3,16%
Ericsson 03-mar
76,76
76,76
09-mar
66,94
66,94
-12,79% -11,06% -1,73%
H&M 03-mar
178,24
178,24
09-mar
150,04
150,04
-15,82% -12,04% -3,78%
Aggregerad avkastning 2020
 
 
 
 
-52,28% -33,77% -18,50%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Aggregerad avkastning Swedbank Trading sedan 2014-02-28

* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Viktig information

Information om Swedbank Trading

Swedbank Trading är en sammanställning av analyser och rekommendationer till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. De rekommendationer som lämnas i denna publikation är baserade helt och hållet på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övrig fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Trading skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Trading.

Investeringsrekommendationerna i Swedbank Trading är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedank Trading

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Trading skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank eftersom den utgörs av två typer av rekommendationer (köp- och säljrekommendationer).

Köp: Den absoluta avkastningen beräknas att ligga på 5 %.

Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas bli lägre än 5 %.

Uppdateringar av Swedbank Trading

Swedbank tillämpar ingen fast periodicitet för uppdateringar av aktuella affärsidéer.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts och distribueras av affärsområdet Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Distributörer har inte rätt att göra ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl. a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank Group Financial Products & Advice påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Swedbank Group Financial Products & Advice har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 Inga tillkännagivanden
Autoliv SE0000382335 Inga tillkännagivanden
H&M SE0000106270 Inga tillkännagivanden

Förklaring (Tillkännagivanden):

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Group Financial Products & Advice medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Group Financial Products & Advice, Stockholm 2020.

Adress

Swedbank Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Swedbank Group Financial Products & Advice
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Robert Oldstrand
robert.oldstrand@swedbank.se