Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Stärkt marknadsposition efter covid-19
Hennes & Mauritz (H&M) är en global detaljhandelskedja som säljer kläder, skor och accessoarer, med varumärken så som H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories.

Modeförsäljare har drabbats hårt av covid-19, men vi ser att H&M kommer att komma ut ur den nuvarande krisen starkare än tidigare, drivet av flera skäl: 1) vunna marknadsandelar när modebutiksmarknaden konsolideras 2) lägre bruttomarginaltryck, då många befintliga aktörers strider är över och 3) ökad lönsamhet online genom normalisering av tidigare generösa leveransvillkor.

H&M har vidare en relativt bra position för att förhandla om köp, leasingkontrakt, bemanning, investeringar och andra kostnader som innebär mildare negativa effekter på kortare sikt. Givet H&Ms visade styrka vad gäller motståndskraft i intäkterna, ledningens goda kostnadskontroll, och bolagets långsiktiga utsikter, finner vi aktien attraktivt värderad.

Återtest av utbrottsområde
Vi lanserade ett Trading Case i H&M den 27 maj. Efter en kraftig uppgång om 17% stängdes detta Trading Case den 5 juni. Då aktien nu kommit ner och åter testat av den tidigare utbrottsnivån där vårt initiala Trading Case lanserades, ser vi att ett intressant tillfälle åter uppenbarat sig ur ett risk/avkastningsperspektiv.

Vi väljer därför att nu relansera ett nytt Trading Case i H&M till rådande kursnivåer. Motstånd på ovansidan återfinns nu i första hand vid 158-160 SEK, följt därefter av 168-173 SEK. Stöd på nedsidan finns vid 132-135 SEK och stop loss för detta Trading Case sätts strax därunder till 131 SEK.