Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i BillerudKorsnäs
Då vi lanserade vårt Trading Case i BillerudKorsnäs den 3 juni såg vi goda möjligheter att aktien skulle bryta upp över en strukturell viktig motståndsnivå. Efter en stark kvartalsrapport har aktien rusat och handlas kring vårt uppsatta motståndsområde kring 150 SEK. Efter denna kraftiga kursrörelse väljer vi nu att stänga detta Trading Case inom ramen för Swedbank Trading. Avkastningen blev 14,11%, medan OMXS30 under samma period steg 4,91%.

Vi ser fortsatt att de fundamentala förutsättningarna ser bra ut i BillerudKorsnäs, varför vi inte utesluter att återlansera ett nytt Trading Case i aktien om nytt intressant tillfälle uppenbarar sig.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga affärsidéer en nivå för stoploss. Detta innebär att tagen position stängs om denna uppsatta nivå nås.