graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

De större omvärldsindexen fortsätter trotsa omvärldsoron och den prisstyrka eller positiva trend vi såg i OMXS30 i samband med rapportsäsongen är ännu intakt. Huvudscenariot innan rapportperioden var att återhämtningen var satt på prov och att börsen befann sig i en andhämtningspaus efter en tid av rejäla uppgångar. Strukturellt långsiktiga motståndsnivåer agerade ett naturligt utbud som behövde absorberas och investerarkollektivet visade obeslutsamhet med varannandagshandel under flertalet veckor i samband med att dessa motstånd utmanades. En hög rekylrisk har vägt emot en grundläggande positiv prisstruktur och ett starkt underliggande stöd för aktiemarknaden, bland annat av FOMO (Fear Of Missing Out) och stimulanser.

Den senaste tidens prisstyrka har inneburit att OMXS30 nu etablerat sig över de strukturellt långsiktiga motståndsnivåerna kring 1700. Uppmuntrande är också att den rekyl som skedde från 1800-nivån i slutet på juli attraherade köpintresse vid just 1700-nivån, vilket ger en initial positiv bekräftelse till utbrottet. Rent tekniskt innebär det att den strukturella pristrenden således är fortsatt positiv och att vi ännu inte har fått några materiella säljsignaler i kursgrafen. Närmast utmanas nu den tidigare lokala toppen kring 1800-nivån och en etablering över denna nivå stärker tidigare nämnd bekräftelse på utbrottet, men öppnar också upp för vidare uppgång mot tidigare rekordnotering kring 1900.

Något som förvånat under senaste tidens uppgångar är att de inte kantats av någon extrem optimism i börsens underliggande faktorer. Pris tenderar att leda sentiment, positionering och flöden men en hel del indikatorer har spretat den senaste tiden. Trots att OMXS30 fortsätter stiga och att S&P500 nu befinner sig vid tidigare rekordnoteringar har vi inte extrema nivåer i flertalet sentimentsindikatorer. Swedbank Fear&Greed Index för OMXS30 befinner sig i mer neutrala nivåer och AAII´s veckovisa enkät för den amerikanska aktiemarknaden visar på att det fortfarande är fler pessimister än optimister. I hela 24 veckor har nu pessimisterna varit tongivande och i enkätens historia får vi blicka tillbaka till början av 90-talet för att hitta en liknande period. Ur en aspekt ger detta stöd för fortsatta uppgångar då det finns utrymme för förbättring i sentimentet, men samtidigt vilar uppgångarna på en svag grund om de inte får stöd i de underliggande faktorerna.

Sammantaget ser vi positivt på senaste tidens prisutveckling, vi har en grundläggande optimistisk vy på OMXS30 men vi anser fortsatt att man generellt inte bör jaga uppgångarna till fullo. Som noterat handlas det viktiga S&P500-indexet vid sin tidigare rekordnotering och där nu även OMXS30 handlas vid en tidigare lokal topp. Rekyler kommer komma så rent taktiskt bör man agera på nedgångar i pris, då potentialen i förhållandet till risken ter sig mer attraktiv och vara generellt återhållsam vid motståndsnivåer då rekylrisken ökar. Stödnivåer av intresse ligger närmast vid 1730-1750 följt av det mer viktigare 1675-1700. En etablering under det senare stödområdet skulle tydligt försvaga den tekniska bilden och senaste tidens positiva trend, varpå indikera en djupare rekyl