Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Potential till god årlig tillväxt
Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik. Koncernen är också ledande inom identitetskontroll, med elektroniska nycklar, kort, taggar samt mobila och biometriska identitetskontrollsystem.

Assa Abloy är helt exponerat mot byggande, men trots den inbromsning som nu skett ser vi ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p. Då bolaget vidare har världens största bas av installerade produkter, sker en stor del av försäljningen på eftermarknaden vilket skapar viss stabilitet. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen. Förvärvspipeline är vidare full och vi förväntar oss att bolaget fortsätter att göra förvärv, vilket också borgar för en stabilitet i tillväxten. Ur ett medellångt perspektiv ser vi därför fortsatt potential till god årlig tillväxt, drivet såväl organiskt som av förvärv. Utifrån bolagets organiska tillväxtpotential och dess högst framgångsrika förvärvsstrategi ser vi därför aktien som attraktivt värderad.


Tilltagande köpintresse
Aktien har än så länge haft en relativt modest återhämtning och har än så länge endast tagit tillbaka hälften av den kraftiga sättningen. Den senaste tiden har också aktien rört sig nära nog helt i sidled, vilket indikerar att balans rått mellan köpare och säljare. Efter att det stigande trendkanalstödet från botten i mars nu nåtts har dock indikationer på ett tilltagande köpintresse erhållits, då aktien nu ser ut att bryta upp ur den volatilitetssammandragning som skett, samtidigt som den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde nu är på väg att brytas.

Aktien har också ett stigande momentum vad gäller dess rekommendationsvärde, och då den aggregerade riktkursen nu nåtts ser vi det snarare som troligt att analytikerestimaten på aggregerad basis kommer att höjas än att rekommendationen kommer att sänkas. Sammantaget finner vi nu därför detta fundamentalt attraktivt värderade bolag även intressant ur ett sentimentperspektiv, varvid ett Trading Case inom ramen för Swedbank Trading lanseras. Med den höga volatilitet som råder i marknaden och då vi antagligen kommer att syna rapporten för det tredje kvartalet sätts nivån för stop loss till 181 SEK, vilket är något vidare än normalt brukligt för denna typ av Trading Case.