Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Stark balansräkning och mycket hög substansrabatt
Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som hyr ut kontors- och butikslokaler lokaliserade främst i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. Inom koncernen finns varumärken som Nordiska Kompaniet, Femman, och Biblioteksstan. I spåren av en ökad oro för butiksexponering har Hufuvudstaden inte återhämtat sig nämnvärt från den kraftiga nedgång som skedde i samband med coronavirusutbrottet under mars månad. Även om vi generellt ser att utsikten för butikslokaler är utmanande, bedömer vi att lågpunkten har passerats samt att utsikten för kontorslokaler kommer att fortsätta vara stabil. Den diskrepans som nu nåtts mellan direktmarknaden och hur börsen värderar bolagets tillgångar anser vi nu därför är alldeles för stor. I centrala Stockholm (CBD) har transaktioner gått för mellan 130-200 000 SEK/m2 medan den implicita värderingen av Hufvudstaden är 90 000 SEK/m2. Detta innebär att bolaget nu handlas till 66% av dess substansvärde, vilket ger den högsta substansrabatten bland de svenska fastighetsbolagen. Bolaget har dessutom en mycket stark balansräkning, där belåningsgraden endast är 16%. Vi ser det vidare som en positiv signal att bolaget nu återinför återköp av aktier, även om det ännu endast rör sig om modesta SEK 500m (2% av börsvärdet). Med tanke på dess attraktiva fastighetsbestånd i de absolut bästa lägena i Stockholm och Göteborg, den starka balansräkningen och den nu stora substansrabatten som bolaget handlas till, ser vi aktien som ytterst attraktivt värderad och ser att en omvärdering kommer att ske i takt med minskad oro för dess butiksexponering.

Impulsivt konsolideringsutbrott indikerar omslag av sentiment
Aktien i Hufvudstaden har nu sedan den kraftiga sättningen i mars konsoliderat sidledes under nära nog sex månaders tid, vilket indikerat att ett lågt intresse för bolaget rått hos investerarkollektivet. De senaste veckorna har dock intresset för fastighetssektorn återkommit med kraft och Hufvudstaden har hittills under september stigit impulsivt med över 20%. Denna rörelse har vidare inneburit att flertalet tekniska köpsignaler effektuerats, vilka därmed givit signaler om att köpare åter tagit kontroll i aktien. Då aktien dock endast återtagit 30% av nedgången ser vi fortsatt stort utrymme för ytterligare avancemang, där nästkommande utbudsområden av vikt återfinns vid 140-143 SEK, vilket därefter följs av 151-154 SEK. Stöd finns nu vid 114-118 SEK, bestående främst av 50 dagars glidande medelvärde, Ichimoku Cloud, samt det tidigare konsolideringsmotståndet som nu istället agerar stöd. Stop loss för detta Trading Case sätts till 112 SEK, vilket är strax under detta stödområde.