logo
Trading Cases - Veckosammanställning
Dokument skapat och publicerat: 19 november 2020 kl. 08:10 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Swedbank Trading

Veckosammanställning

Öppna trading cases

Underliggande
Datum in
Datum in
Kurs in
Kurs in
Kurs S.L. Avk.
Millicom
20-09-09
20-09-09
279,8
279,8
316,10 237 12,97%
Assa Abloy
20-09-17
20-09-17
207,8
207,8
219,00 181 5,39%
Hufvudstaden
20-09-16
20-09-16
131
131
139,90 112 6,79%
Nordea
20-11-16
20-11-16
72,93
72,93
73,99 64,5 1,45%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
Produktblad: Swedbank Trading
*Justerat för utd. S.L -Stoploss. Avk. - Avkastning

Teknisk Analys

Martin Hallström
Robert Oldstrand

Marknadskommentar

OMXS30 har i vecken noterat ny rekordnotering, vilket indikerar ett fortsatt starkt underliggande sentiment och en aktiemarknad där köpare är i tydlig kontroll. Strukturellt vidhålls också en positiv börssyn, där nästkommande prisobjektiv för indexet återfinns i häradet av 2000-2050. Efter den impulsiva uppgången är nu dock börsen kortsiktigt överköpt, varvid en viss andhämtning i marknaden nu vore att betrakta som hälsosam. Stöd återfinns i första hand i häradet av 1850-1860, vilket därefter följs av 1800-1825.

Håll dig uppdaterad om vår marknadsvy
För att hålla sig uppdaterad om vår generella vy för aktiemarknaden publicerar vi veckovis en teknisk analys av börsindexet OMXS30. I denna anger vi såväl vår vy för den kommande tiden, som kursnivåer värda att bevaka. Vår senaste marknadskommentar för OMXS30 publicerades igår:
OMXS30: All Time High!

Missa inte våra mejlutskick:
Teknisk Analys OMXS30
Swedbank Trading

Swedbank Trading
I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga Trading Case en nivå för stop loss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.

Kommentar på öppna trading cases

Millicom

Millicom är en telekomoperatör vars verksamhet är koncentrerad till Latinamerika. De har starka marknadsandelar i regionen och opererar under det lokala märket Tigo. De senaste åren har stora investeringar gjorts i utbyggda fibernät och förvärv, vilket förbättrat affärsmixen och abonnemangsintäkterna har fortsatt växa på bekostnad av kontantkortsintäkter. Aktien har dock pressats kraftigt under denna period, dels på grund av tekniska faktorer (indexförändringar), dels på grund av de effekter som pandemin fört med sig. Verksamheten påverkas fortsatt av pandemin, men Q3-rapporten innehöll flera uppmuntrande trender såsom återhämtning inom fast bredband och att mobilverksamheten kom in till nivåer över vad som rapporterades för Q1. Med stöd från nyheten om positiva fas 3-resultat av covid-19 vaccin, samt besked om inkludering i börsindexet Stockholm Benchmark har aktien den senaste tiden haft en stark utveckling. Baserat på våra relativt försiktiga estimat och vår vy om en återupptagen aktiedistribution till aktieägarna ser vi dock alltjämt aktien som attraktivt värderad. Stop loss för detta Trading Case ligger vid 237 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 9 september för Millicom

Assa Abloy

Assa Abloy är världsledande inom accesslösningar med produkter och tjänster som lås, dörrar, portar och entréautomatik, vilket innebär att bolaget är helt exponerat mot byggande. Trots den inbromsning som nu skett ser vi dock ingen strukturell förändring i efterfrågan och ser en återgång till 2019 års nivåer 2021p. Med världens största bas av installerade produkter har bolaget vidare en stor del av sin försäljning på eftermarknaden, vilket också skapar viss stabilitet i intjäningen. Vi ser också en grundläggande strukturell tillväxt för elektroniska lås, vilket är ett marknadssegment som nu står för cirka 30% av försäljningen. Företaget har nu också valt att återinföra utdelning, vilket vi ser som förtroendeingivande. Då aktien inte följt med sektorn upp i den återhämtning som skett under året, finner vi bolaget som attraktivt värderat såväl absolut som relativt, inte minst med tanke på dess organiska tillväxtpotential och högst framgångsrika förvärvsstrategi. Stop loss för detta Trading Case inom ramen för Swedbank Trading ligger vid 181 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 15 september för Assa Abloy

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett fastighetsbolag som hyr ut kontors- och butikslokaler lokaliserade främst i de centrala delarna av Stockholm och Göteborg. I spåren av en ökad oro för butiksexponering har Hufvudstaden inte återhämtat sig nämnvärt från den kraftiga nedgång som skedde i samband med coronavirusutbrottet under mars månad, och bolaget handlas nu till en kraftig substansrabatt. Även om vi generellt ser att utsikten för butikslokaler är utmanande, bedömer vi att lågpunkten har passerats samt att utsikten för kontorslokaler kommer att fortsätta vara stabil. Bolaget har dessutom en mycket stark balansräkning, där belåningsgraden endast är 19%. Vi ser det vidare som en positiv signal att bolaget nu återinför återköp av aktier, även om det ännu endast rör sig om modesta SEK 500m (2% av börsvärdet). Med tanke på dess attraktiva fastighetsbestånd i de absolut bästa lägena i Stockholm och Göteborg, den starka balansräkningen och den nu stora substansrabatten som bolaget handlas till, ser vi aktien som ytterst attraktivt värderad. Efter nyheten om positiva fas 3-resultat av covid-19 vaccin ser vi vidare att oron för dess butiksexponering successivt borde minska framöver, vilket vi också ser kommer att verka stöttande. Stop loss för detta Trading Case är satt till 112 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 17 september för Hufvudstaden

Nordea

Med det omstruktureringsprogram som Nordea nu genomför ser vi att bra förutsättningar skapas för att bolaget skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera på vägen mot dess finansiella mål för 2022. I våra prognoser ser vi en vinst-CAGR på 8 procent för åren 2020-2022. För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi kommer att kunna vara en tydlig katalysator för aktien. Genom den starka kapitalsituationen ser vi vidare att Nordea står på stadig mark i rådande kris, då kärnprimärkapitalkvoten (CET1) vid årets slut uppskattas vida överstiga det bedömda kravet. Efter en längre tids sidledes handel ser nu också intresset ut att ha återkommit till aktien, då positivt konsolideringsbrott skedde i samband med nyheten om potentiellt vaccin mot Covid-19. Stop loss för detta trading case är satt till 64,50 SEK.

Läs mer i det ursprungliga caset från 16 november för Nordea

Stängda trading cases

Nedan tabell visar utvecklingen för varje enskilt Trading Case. Som en jämförelse redovisas även utvecklingen i OMXS30 under samma period som Trading Caset varit öppet. Grafen visar den aggregerade avkastningen för alla stängda Trading Case jämfört med den aggregerade avkastningen för OMXS30 under innehavstiden för respektive Trading Case.

2019

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
Electrolux 22-jan
208,00
208,00
01-feb
234,90
234,90
12,93% 1,51% 11,43%
Lundin Mining* 21-feb
46,79
46,79
25-mar
41,64
41,64
-10,82% -0,60% -10,40%
SSAB* 30-jan
33,74
33,74
09-apr
36,93
36,93
9,45% 7,90% 1,56%
Loomis 23-mar
315,40
315,40
16-apr
349,00
349,00
10,65% 5,02% 5,63%
Sandvik 07-maj
168,75
168,75
23-maj
157,00
157,00
-6,96% -4,06% -2,90%
Peab* 16-apr
82,70
82,70
24-maj
76,30
76,30
-7,74% -4,29% -3,45%
Holmen* 19-mar
194,40
194,40
31-maj
181,20
181,20
-6,79% -5,93% -0,86%
JM 03-jul
221,30
221,30
12-jul
254,00
254,00
14,78% -1,82% 16,59%
Sandvik 19-aug
135,80
135,80
10-sep
150,00
150,00
10,46% 5,35% 5,11%
Skanska 23-aug
180,00
180,00
01-okt
201,10
201,10
11,72% 6,78% 4,94%
Trelleborg 11-sep
145,75
145,75
03-okt
129,50
129,50
-11,15% -3,50% -7,65%
SCA 04-sep
85,26
85,26
16-okt
94,00
94,00
10,25% 6,00% 4,25%
Mowi 07-okt
212,00
212,00
21-okt
235,70
235,70
11,18% 6,79% 4,39%
Elekta 04-sep
126,00
126,00
07-nov
140,75
140,75
11,71% 11,92% -0,22%
Norsk Hydro 13-nov
34,30
34,30
02-dec
31,50
31,50
-8,16% -2,89% -5,27%
Aggregerad avkastning 2019
 
 
 
 
51,51% 28,18% 23,15%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

2020

Aktie In
Kurs
Kurs
Ut
Kurs
Kurs
Avkastning
Avk.
Avk.
OMXS30*
Relativ
Avkastning
Relativ
Avk.
Relativ
Avk.
ABB 07-nov
209,50
209,50
09-jan
230,90
230,90
10,21% 1,61% 8,60%
Stora Enso 30-okt
128,70
128,70
26-feb
116,00
116,00
-9,87% -0,80% -9,06%
Mowi* 05-nov
216,80
216,80
27-feb
205,40
205,40
-5,26% -3,26% -2,00%
Lundin Mining* 25-nov
53,28
53,28
27-feb
48,40
48,40
-9,16% -1,79% -7,37%
ABB 26-feb
216,80
216,80
06-mar
196,00
196,00
-9,59% -6,43% -3,16%
Ericsson 03-mar
76,76
76,76
09-mar
66,94
66,94
-12,79% -11,06% -1,73%
H&M 03-mar
178,24
178,24
09-mar
150,04
150,04
-15,82% -12,04% -3,78%
Hexagon 05-maj
464,00
464,00
28-maj
510,60
510,60
10,04% 7,63% 2,42%
H&M 27-maj
139,50
139,50
05-jun
163,30
163,30
17,06% 5,03% 12,03%
Autoliv 27-maj
647,40
647,40
15-jun
565,00
565,00
-12,73% -2,18% -10,55%
Essity 27-apr
311,60
311,60
16-jun
290,00
290,00
-6,93% 7,29% -14,22%
BillerudKorsnäs 12-jun
130,80
130,80
20-jul
149,25
149,25
14,11% 4,91% 9,19%
H&M 04-jun
146,65
146,65
01-okt
166,60
166,60
13,60% 13,83% -0,22%
Aggregerad avkastning 2020
 
 
 
 
-17,13% 2,74% -19,85%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.
* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Aggregerad avkastning Swedbank Trading sedan 2014-02-28

* Utveckling av OMXS30 under samma innehavstid som respektive affärsidé

Viktig information

Information om Swedbank Trading

Swedbank Trading är en sammanställning av analyser och rekommendationer till Swedbanks kunder och skall ses som allmän information. De rekommendationer som lämnas i denna publikation är baserade helt och hållet på Teknisk Analys. Vi tror oss ha använt tillförlitliga metoder och bearbetningsrutiner vid utarbetandet av analyser, som redovisas i publikationen. Teknisk Analys baseras generellt på kursrörelser och tar inte hänsyn till övrig fakta i underliggande tillgång eller omvärld. Vidare kan åsikter och rekommendationer i Swedbank Trading skilja sig från andra rekommendationer publicerade av Swedbank. Vi kan inte garantera analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuella felaktigheter eller brister i grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella (investerings-)beslut även på annat underlag. Varken Swedbank eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister som redovisas i Swedbank Trading.

Investeringsrekommendationerna i Swedbank Trading är inte baserade på läsarens individuella omständigheter och är alltså inte finansiell rådgivning.

Den struktur som används för rekommendationer i Swedank Trading

Rekommendationsstrukturen för Swedbank Trading skiljer sig från den struktur som används för övrig aktieanalys på Swedbank eftersom den utgörs av två typer av rekommendationer (köp- och säljrekommendationer).

Köp: Den absoluta avkastningen beräknas att ligga på 5 %.

Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas bli lägre än 5 %.

Uppdateringar av Swedbank Trading

Swedbank tillämpar ingen fast periodicitet för uppdateringar av aktuella affärsidéer.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att de åsikter som uttrycks i detta dokument reflekterar hans/hennes egna personliga åsikter om de företag och värdepapper som omnämns. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivare, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts och distribueras av affärsområdet Group Financial Products & Advice inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige. Distributörer har inte rätt att göra ändringar i dokumentet innan distribution.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl. a. sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Detta dokument är framställt i informationssyfte och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank Group Financial Products & Advice påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

Swedbank Group Financial Products & Advice har implementerat interna regler i syfte att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

  • Analyserna som framställs är oberoende och baserade på allmänt känd eller offentliggjord information.
  • Analytikerna får som regel inte genomföra egna affärer i finansiella instrument, i strid mot sina gällande rekommendationer.
  • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till ersättning baserad på Swedbanks resultat, även räknat resultat från investment banking verksamhet. Anställda får dock inte ersättning baserad på specifika investment banking transaktioner.
  • Swedbank får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden och potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Millicom SE0001174970 4
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Nordea FI4000297767 Inga tillkännagivanden

Förklaring (Tillkännagivanden):

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Mångfaldigande och spridning

Detta material får inte mångfaldigas utan Swedbank Group Financial Products & Advice medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Group Financial Products & Advice, Stockholm 2020.

Adress

Swedbank Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.

Swedbank Group Financial Products & Advice
105 34 Stockholm
Tfn 08-700 99 86

Martin Hallström
martin.hallstrom@swedbank.se

Robert Oldstrand
robert.oldstrand@swedbank.se