Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Byggmarginalerna tillbaka på rätt spår
Skanska är väldiversifierat vad gäller såväl geografi som segment, där Norden och USA står för vardera 40 procent av försäljningen, medan övriga länder utgör 20 procent (varav Storbritannien cirka 10 procent). Per segment beräknar vi Byggverksamheten till 45 procent av rörelseresultatet, utveckling av kommersiella fastigheter till 44 procent och utveckling av bostäder till 11 procent. Vi uppskattar den diversifiering som Skanska erbjuder såväl geografiskt som segmentmässigt, då det skapar en stabilitet i verksamheten. Rapporten för det tredje kvartalet visade också tydligt att återhämtningen av byggnadsmarginalerna är tillbaka på rätt spår. Även Bostäder övertygade, delvis boostat av bostadshyresprojekt men också bygg-och-köp gynnades. Vi förväntar oss också att den höga aktiviteten fortsätter under hela fjärde kvartalet. Utifrån detta ser vi, baserat på en kombination av summan-av-delarna-värdering, historiska och jämförelsemultiplar, aktien som attraktivt värderad.

Konstruktiv teknisky vy, där utbrottsnivå nu återtestats
Efter sättningen i mars har aktien i Skanska under större delen av året konsoliderat i ett sidledes handelsintervall, vilket indikerat ett sentiment i balans. Rapporten för det tredje kvartalet emottogs dock väl av marknaden och i samband med denna bröt så aktien upp ur dess konsolideringsintervall, varvid teknisk köpsignal erhölls. I samband med denna impulsiva uppgång blev aktien kortsiktigt överköpt, varvid en viss andhämtningspaus nu skett under andra hälften av november. Under denna period har också aktien kommit tillbaka och testat av utbrottsnivån ovanifrån. Det initialt materialiserade köpintresset vid dessa nivåer indikerar vidare att ett sentimentskifte efter rapporten för det tredje kvartalet de facto skett.

Då den tekniska vyn nu ser konstruktiv ut väljer vi att inom ramen för Swedbank Trading lansera ett Trading Case i detta fundamentalt attraktivt värderade bolag. Ett första motstånd återfinns vid 220 kronor, vilket därefter följs av den tidigare toppen från i februari vid 240 kronor. Stöd finns vid 198-200 kronor, följt av 190 kronor. Stop loss för detta Trading Case sätts till 185 kronor, vilket är något under detta senare stödområde.