graph
Swedbank LC&I, Bloomberg

Stigande trendstruktur indikerar fortsatt efterfrågestyrd börs,
Den stigande trenden på börsen är alltjämt intakt, vilket indikerar en fortsatt tydligt efterfrågestyrd börs. Med en stigande trendstruktur intakt vidhålls också en strukturellt positiv teknisk vy för OMXS30. Det är nämligen sällan en god idé att gå emot den för stunden rådande trenden, då rörelser ofta blir mer kraftfulla och utdragna än vad som på förhand skulle kunna anses som rimligt. Anledningen till detta är att trender på börsen tenderar att förstärka sig själva av sitt eget momentum, där uppgångar på börsen ökar girigheten i marknaden, vilket i sin tur leder till ökade kapitalinflöden som driver upp börsen än mer. Fördelen med att vara trendföljande är således att man som investerare får möjlighet att vara med i hela uppgångssekvensen, då en positiv vy råder så länge som trend och trendstruktur är stigande. Nackdelen är dock att det tenderar att vara en relativt laggande strategi, inte minst i mer euforiska börsfaser då uppgången är mer impulsiv. Detta då signal om bruten trend presumtivt kan erhållas väl efter det att börsen de facto toppat ur. Det är därmed av vikt att komplettera trendanalysen med andra tekniska indikatorer, inte minst då börsuppgången nått en mer mogen fas. Med detta i åtanke vidhålls alltjämt en strukturellt positiv vy, men samtidigt är det nu också värt att ha med sig att indexet nått tekniska prisobjektiv och att flera indikatorer signalerar ett något stretchat läge. Vi ser därmed att börsen nu kortsiktigt nått allt tunnare luft och att det därmed också är tillrådligt med en ökad vaksamhet för eventuella omslagsformationer. Inga signaler om att detta är på väg att ske har dock ännu erhållits.

..men ökad vaksamhet tillrådlig, då kraften i uppgången avtagit.
OMXS30 har nu dock handlats upp till nya kursrekord i prisobjektivsområdet 2000-2050, samtidigt som det amerikanska börsindexet S&P500 närmat sig dess prisobjektivsområde kring 4000-4100. Som noterades i den senaste sentimentrapporten står dock likväl sentimentet fortsatt och väger, de nya kursrekorden på börsen till trots. Huruvida denna diskrepans beror på om sentimentet laggar eller om den senaste tidens börsuppgång skett utan egentligt sentimentstöd återstår dock fortsatt att se. Ett stort sentimentutrymme finns nu således i marknaden. Detta öppnar också upp för en större rörelsesekvens på börsen, där ökad girighet eller rädsla tillsammans med prisutvecklingen successivt och alternerande förstärker varandra i en positiv återkopplingscykel. Värt att nu ha med sig är vidare att prisutvecklingen i såväl USA som i Sverige den senaste tiden allt mer börjat ta formen av en stigande triangelformation. Denna formation uppstår inte sällan i slutet av en rörelsesekvens, under vilken kraften successivt avtar. Till motsatsen bevisats ser vi också att rådande uppgångssekvens mer lågvolatilt kan komma att fortsätta ytterligare en tid inom denna formation. Fram till mitten av mars har triangelformationen stigit till drygt 2100, vilket är ytterligare ungefär tre procent från rådande kursnivåer. Med rådande sentimentutrymme utesluter vi dock på intet sätt att ett utbrott ur denna triangelformation skulle kunna komma att ske någon gång under den kommande månaden. Vid ett positivt utbrott under hög handelsvolym höjer vi blicken mot nästa prisobjektiv i häradet av 2150-2220, medan ett negativt utbrott skulle indikera ökad sannolikhet för att en nedåtrekyl i indexet istället inletts. Vi ser således att indexet kan fortsätta handlas inom triangelformationen ytterligare en tid, men låter eventuella utbrott ur formationen leda vägen för den fortsatta vyn.

Utbrott ur rådande triangelformation indikerar nästa rörelsesekvens
Det finns således ännu inget i prisutvecklingen som talar för att uppgångssekvensen inte skulle kunna komma att hålla i sig ytterligare en tid framöver. Rådande sentimentläge innebär också att det finns ett stort girighetsutrymme i marknaden för stunden, varvid en girighetsimpuls impulsivt skulle kunna driva upp indexet mot nästkommande prisobjektivsområde kring 2150-2220. Den positiva vyn till trots, är det dock värt att nu även ha med sig att indexet handlas i en stigande triangelformation, vilken i sig indikerar att kraften i uppgången kan vara avtagande. Ett negativt brott ur denna triangelformation, alternativt om indexet bryter ner under 1985, vore därför en första svaghetssignal och indikation på att en nedåtrekyl kan ha inletts. En mer tydlig signal om att OMXS30 kan komma att stå inför en nedgångssekvens erhålls vidare om indexet skulle handlas ner under den senaste bottnen vid 1932. Nästkommande stöd återfinns därefter vid 1800-1840, vilket efterföljs av stödområdet kring 1760.

Sammantaget vidhålls således alltjämt en strukturellt positiv börsvy, då trend och trendstruktur fortsatt är stigande, samt då rörelsesekvenser i den typ av mogna faser börsen nu befinner sig i kan bestå betydligt längre och vara mer kraftfulla än vad som på förhand skulle kunna anses som rimligt. Så länge indexet handlas inom rådande triangelformation ser vi vidare förutsättningar för en fortsatt lågvolatil uppgångssekvens. Utbrott ur denna triangelformation ser vi vidare leda vägen för nästa större rörelsesekvens, där ett positivt utbrott öppnar upp för vidare avancemang mot 2150-2220. Vid brott av 1985 och 1932 försvagas dock den tekniska vyn, då indikation i sådana fall erhålls om att en lite mer utdragen nedåtrekyl på börsen kan ha inletts innan nästa uppgångssekvens lite längre fram åter skulle kunna ha förutsättningar att ta vid.