Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Vi stänger vårt Trading Case i Storytel efter utlöst stop loss
Efter ett kraftigt fall under den senaste veckan har Storytel nått uppsatt nivå för stoploss, varvid detta trading case stängs inom ramen för Swedbank Trading. Nedgången som skett kan främst hänföras till den allmänna nedgång som skett i tillväxtbolag de senaste dagarna, och beror således inte på något bolagsspecifikt som hänt i Storytel. Avkastningen blev -14,4%

Efter rapporten för det fjärde kvartalet den 19 februari höjdes riktkursen i Storytel till 290 kronor (270) efter det att tillväxtprognoserna för 2021-2023 ökats. På sikt ser vi således inte att något hänt i bolaget som förändrar vår fundamentalt positiva vy. Denna stängning sker därmed endast ur ett riskhanteringsperspektiv utifrån de parametrar som nyttjas för trading case i Swedbank Trading.

I Swedbank Trading försöker vi hitta mer kortsiktiga affärsmöjligheter, där vi finner risk/avkastnings-kvoten vara fördelaktig. Utöver den mer långsiktiga fundamentala synen på bolaget vägs det därmed även in mer kortsiktigt marknadspåverkande händelser, rådande momentum, samt den tekniska analysen. Ur ett riskhänseende har också samtliga Trading Case en nivå för stop loss. Detta innebär att tagen position stängs skulle denna uppsatta nivå nås.