Källa: Bloomberg, Swedbank LC&I

Gynnas av strukturella klimattrender
Efter att Orsted 2017 sålde sina tillgångar inom olja/gas är grönt det nya svarta. Bolaget utvecklar, konstruerar och driver vindkraftsparker till havs. De är även verksam inom områdena bioenergi och avfall-till-energilösningar och deras marknad är främst nordvästra Europa men även USA och Taiwan. Orsted passar därmed perfekt in i ett verkligt klimatkompatibilitetsval i en värld där en ny generation av teknik för kraftgenerering växer fram. Dess banbrytande teknik för vindkraft till havs är ett område som förväntas växa starkt när Europa och världen anpassar sig till klimatförändringen varpå aktien är en favorit i sektorn. Konkurrensen om vindkraft ökar, men det gör också den globala marknaden, eftersom fler nationer öppnar upp för ren teknik. Strukturella klimattrender och ökat intresse för gröna investeringar gynnar segmentet Orsted befinner sig i. Den fundamentala uppsidan vi ser förutsätter värdedrivna tillväxtinvesteringar fram till 2050, i linje med EU´s mål för klimatneutralitet, starkt politiskt stöd samt en ihållande trend när det kommer till klimatinvesteringar.

Teknisk omslagsformation effektuerad
Kapitalflödet till gröna investeringar har varit mycket stort det senaste året och som världens mest hållbara företag enligt Corporate Knights har Orsted erhålit ett stort investerarintresse och därmed också en stark kursutveckling. Sedan i början av januari har dock sektorn haft en större vinsthemtagningsperiod, under vilken Orsted som mest fallit med över 30 procent. I den tekniska prisanalysen ser vi nu dock att indikationer erhållits om ett ökat köpintresse och att aktien nu presumtivt skulle kunna stå inför en återhämtning, varvid vi ser det som intressant att vid rådande nivåer lansera ett trading case. Vi ser också att stora flöden från hållbarhetsinvesteringar kommer att fortsätta stötta aktieprisutvecklingen.

Det vi i prisanalysen bland annat nu tar fasta på och som gör att vi ser det som lämpligt att lansera ett trading case vid denna tidpunkt är att aktien i tisdags testade av dess 200 dagars glidande medelvärde, samtidigt som en omslagsformation kallad ”dragonfly doji” färdigställdes. De senaste veckornas nedgång har också skett med en positiv momentumdivergens, vilket indikerar att kraften i nedgången avtagit i styrka. Med dagens aktieprisrörelse erhålls vidare en bekräftelse på den omslagsformation som färdigställdes tidigare i veckan. Stöd återfinns nu i första hand vid 970-980 danska kronor, vilket därefter följs av häradet kring 930-940 danska kronor. Då sektorn åtföljs av hög volatilitet väljer vi att sätta nivån för stop loss till 866 danska kronor, vilket är något högre än vad vi brukligt har för trading case i Swedbank Trading. Motstånd ser vi nu i första hand finnas i häradet kring 1100-1130 danska kroner, vilket därefter följs av området kring 1200 danska kronor.